Oportunități de finanțare internațională

Finanțări pentru comunități rurale, de coastă și urbane reziliente, ecologice, sănătoase și incluzice prin programul Orizont Europa
Finanțări pentru comunități rurale, de coastă și urbane reziliente, ecologice, sănătoase și incluzice prin programul Orizont Europa

Comisia Europeană a deschis la sfârşitul lunii decembrie 2022 șase oportunităţi de finanţare prin programul «Orizont Europa» care au în vedere comunitățile rurale, de coastă și urbane, pentru a le ajuta să devină spaţii reziliente, incluzive, sănătoase și ecologice....

Finanțare pentru organizațiile societății civile care militează pentru respectarea Cartei drepturilor fundamentale ale UE
Finanțare pentru organizațiile societății civile care militează pentru respectarea Cartei drepturilor fundamentale ale UE

Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură de la Bruxelles (EACEA), prin mandatul de gestiune atribuit de către Comisia Europeană, a publicat ghidul solicitantului pentru finanţările programului Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori (CERV) care vizează...

Finanțare a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie destinată consolidării capacității administrative din instituțiile de învățământ superior
Finanțare a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie destinată consolidării capacității administrative din instituțiile de învățământ superior

Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT), iniţiativă sprijinită financiar de către Uniunea Europeană, a lansat cea de-a treia cerere de propuneri de proiecte pentru Instituţiile de Învăţământ Superior (EIT HEI). Inițiativa ajută instituțiile de învățământ...

Depuneţi o aplicaţie pentru a beneficia de 22.000 EUR pentru acţiuni locale în sprijinul iniţiativei „Green Deal”
Depuneţi o aplicaţie pentru a beneficia de 22.000 EUR pentru acţiuni locale în sprijinul iniţiativei „Green Deal”

Proiectul „SHARED GREEN DEAL” oferă autorităților locale/judeţene/regionale și organizațiilor non-profit oportunitatea de a colabora cu experţii care implementează această iniţiativă pentru a desfășura experimente sociale axate pe următoarele șase subiecte prioritare...

Apelul EUTeens4Green pentru propuneri de proiecte este deschis și oferă tinerilor oportunitatea de a fi actori ai tranziției ecologice în Europa
Apelul EUTeens4Green pentru propuneri de proiecte este deschis și oferă tinerilor oportunitatea de a fi actori ai tranziției ecologice în Europa

EUTeens4Green oferă tinerilor oportunitatea de a participa la luarea deciziilor în politica de coeziune a Uniunii Europene (UE). Proiectele se concentrează asupra regiunilor care vor fi cel mai afectate de tranziția la neutralitatea climatică, deoarece acestea sunt...