Istoricul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înființată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, toate consiliile judeţene din România ca autorităţi ale administraţiei publice locale.

UNCJR

Scopul asociației este:

 • sprijinirea înfăptuirii principiilor autonomiei și descentralizării în organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale;
 • promovarea unor mijloace și instrumente de acțiune democratice în realizarea intereselor colectivităților locale;
 • inițierea, promovarea și susținerea de reglementări juridice, prin mijloace constituționale, în domenii care interesează colectivitățile locale;
 • coordonarea acțiunilor de cooperare internă și internațională;
 • reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivităților județene în raporturile cu autoritățile, organizațiile neguvernamentale și terții, pe plan intern și extern.

»  În anul 1993 a fost înființată ca „Asociația Președinților Consiliilor Județene din România” (APCJR) „organizație neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ”, membri fondatori fiind 34 de președinți de consilii judetene. (Vezi lista membrilor fondatori)

APCJR s-a înregistrat ca persoană  juridică în baza legii nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații).

»  În anul 1999 Asociația Președinților Consiliilor Județene din România își schimbă denumirea în Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, moment în care alte șase consilii județene au aderat, urmând ca până în prezent toate cele 41 de consilii județene să fie membre ale UNCJR. (Vezi lista membrilor)

»  În anul 2002 Statutul este modificat, iar conform acestuia, sediul se află în județul unde este președintele UNCJR, astfel:

 • 1999 – 2002 sediul în municipiul Pitești, str. Piața Milea nr. 1, județul Argeș
 • 2003 – 2004 sediul în municipiul Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4, județul Prahova;
 • 2004 – 2012 sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 178, județul Teleorman;
 • 2013 – 2020 sediul în municipiul Focșani, str. Dimitrie Cantemir, județul Vrancea.

»  În decembrie 2020, Adunarea Generală a luat decizia de a modifica Statutul, astfel ca sediul să fie stabilit la București, str. Polonă, nr. 2, sector 1, pentru îndeplinirea atribuțiilor cât mai facil.

 

Președinți UNCJR

 • Ianuarie 1993 –  07 decembrie 1999  Florea Costache, președinte CJ Argeș
 • 07 decembrie 1999 – 09 februarie 2001 Stelian Duțu, președinte CJ Constanța
 • 09 februarie 2001 – 30 mai 2002 Ion Mihăilescu, președinte CJ Argeș
 • 30 mai 2002 – 28 iulie 2004 Mircea Cosma, președinte CJ Prahova
 • 28 iulie 2004 – 18 decembrie 2012 Liviu Nicolae Dragnea, președinte CJ Teleorman
 • 18 decembrie 2012  – martie 2013 Nicușor Constantinescu, președinte CJ Constanța
 • Martie 2013 – Decembrie 2020 Marian Oprișan, președinte CJ Vrancea
 • Decembrie 2020 – Mai 2023  Adrian – Ioan Veștea, președinte CJ Brașov

Reprezentanță Bruxelles

 • UNCJR a deschis pentru prima dată un birou de reprezentare la Bruxelles pe data de 16 februarie 2004.
 • Din anul 2015 UNCJR are un birou permanent la Bruxelles, timp de cinci ani a găzduit reprezentanții consiliilor județene. Deschiderea acestui birou a fost parte a unei strategii interne pentru relațiile internaționale  prin care UNCJR, în contextul procesului de aderare la UE, își propune să reprezinte la nivel european interesele autorităților județene, să promoveze imaginea comunităților locale.
 • Activitate biroului de la Bruxelles s-a redus în anul 2010 în urma hotărârii Adunării Generale din iunie 2010, rămând doi reprezentanți permanenți ai UNCJR la Bruxelles.

Reprezentanță organisme internațioanle

 • În aprilie 2005, UNCJR a decis să demareze procedurile de a deveni membru cu drepturi depline al Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor din Europa/Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa (CEMRE/CCRE). Consiliul Comunelor este cea mai mare organizaţie ce priveşte guvernarea locală şi regională din Europa, membrii săi fiind asociaţii naţionale de regiuni şi municipalităţi.
 • În anul 2005 UNCJR a aderat la Comitetul Regiunilor Europene (CoR) având șase membri titulari și tot atâția supleanți. CoR contribuie la instaurarea unei uniuni tot mai strânse între popoarele și teritoriile Europei, în cadrul căreia deciziile să fie adoptate cât mai aproape de cetățenii europeni, în conformitate cu principiul subsidiarității.
 • În perioada 2005 – 2008, UNCJR a cooperat, în baza unor parteneriate, cu: Rețeaua Europeană Trans Regională pentru Incluziune Socială (RETIS), o organizație a guvernelor regionale şi locale din Europa ce avea drept principal obiectiv dezvoltarea de politici de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale în cadrul Uniunii Europene.
 • Din anul 2008 UNCJR este membră fondatoare a celei mai mari rețele europene de asociații naționale ale autorităților locale de tip județean (denumite generic puteri sau administrații locale intermediare – provincii, departamente), cunoscută sub numele de Confederația Europeană a Puterilor Locale de nivel Intermediar (CEPLI). Confederașia reprezintă asociațiile naționale și rețelele europene de autoritate locală cu scopul de a crește participarea autorității locale  la nivel European, pentru a dezvolta un dialog direct la nivel European, dar și pentru a facilita cooperarea între autoritățile intermediare locale și proiectele europene comune.
 • În anul 2013 UNCJR a aderat la Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE). Misiunea sa este de a evalua implementarea Cartei Europene a autonomiei locale în cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. UNCJR este reprezentată în CPLRE de către cinci membri titulari și cinci membri supleanți