GDPR, Politică de confidențialitate

Cine suntem

Prezentul website aparține organizației neguvernamentale UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, Str. Polonă, Nr. 2, Sector 1.
Telefon: (+4) 031 4254520
Fax (+4) 031 4254521
Email:
[email protected]

Puteți contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor al UNIUNII NAȚIONALE A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA și puteți transmite solicitarea dumneavoastră prin oricare dintre modalitățile de mai sus.

 

SECȚIUNEA I – GDPR

 

1. De ce colectăm date

Începând cu data de 25 mai 2018, toate companiile trebuie să desfășoare activitatea de prelucrare a datelor în conformitate cu „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR” nr. 679/2016, care se aplică în toate statele membre U.E.. Conform cerinţelor acestui Regulament, UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care le utilizatorii le pun la dispoziție voluntar sau prin accesarea website-ului.

Vom utiliza datele cu caracter personal, pentru prestarea serviciilor, furnizate către UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA în beneficiul dumneavoastră, precum oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la activitatea derulată de organizație

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA  și dumneavoastră sau Compania pe care o reprezentați. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră în calitate de vizitator al site-ului web, ca de exemplu putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

 

2. Ce date personale colectăm

Informațiile ce pot fi schimbate intre websitul www.uncjr.ro și utilizator pot fi:

 • informații tehnice generale ce se pot transmite de la computerul dumneavoastră către site, iar acestea pot include dar fără a se limita la tipul de Browser Internet folosit, tipul computerului folosit, motorul de căutare folosit să acceseze website-ul, adrese IP și / sau alte informații nepersonale și direct accesibile via Internet.
 • informații personale trimise voluntar de către utilizator prin completarea formularelor incluse în website sau transmise prin email, iar acestea pot include, dar nu sunt limitate la: nume, adresa, telefon, email etc.

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim și chiar evităm să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

3. Cum protejăm informațiile confidențiale colectate

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și stocare pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

4. Locația și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele UNIUNII NAȚIONALE A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne ale UNIUNII NAȚIONALE A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA și cu cele mai bune practici din acest domeniu.

 

5. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

 • Identitate.
  Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs..
 • Onorarii.
  Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
 • Durata de răspuns.
  Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună. După caz, este posibil să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți cu exactitate ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

 

 • Drepturile terțelor părți.
  Nu suntem obligați și nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne solicitați:
– să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
– să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
– să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea Ne puteți solicita să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor

Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate
– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ)
– dați curs unui drept legal de a vă opune
– acestea au fost prelucrate ilegal sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
– pentru respectarea unei obligații legale
– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora
– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță
– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
– avem consimțământul dumneavoastră
– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță
– pentru a proteja drepturile UNIUNII NAȚIONALE A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
– prelucrarea se bazează pe consimțământul sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră
– prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.
Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:[email protected]

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 

6. Destinatari oficiali ai datelor cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • administrației publice centrale și locală;
 • furnizorilor de produse și servicii IT.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

SeECȚIUNEA II – Politică de confidențialitate pentru utilizarea website-ului

1. Limba utilizată

Informările afișate, precum și comunicarea pe site se realizeaza în limba română. Dorim ca și mesajele, răspunsurile sau comentariile sa fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ, în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent.

 

2. Securitatea comunicării prin Internet

Accesul la paginile websitului www.uncjr.ro este securizat cu protocol HTTPS / Certificat SSL, adică protocolul HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS care criptează datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o conexiune criptată și sigură la serverul care conține datele sitului. Certificatele SSL criptează informațiile înainte ca acestea sa circule prin Internet, iar informațiile criptate sunt mai apoi decriptate de serverul caruia ii sunt adresate. Acest lucru garantează că informațiile trimise către website nu vor fi furate sau modificate în procesul de comunicare dintre PC-ul dumneavoastră și serverul pe care este găzduit website-ul.

De asemenea, comunicarea cu serverul nostru de email se face prin flux SSL/TLS, în scopul securizării informațiilor transmise către destinatari din afara companiei.

 

3. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii websitului www.uncjr.ro au următoarele drepturi:

 • de acces, navigare si utilizare a acestui website;
 • de a beneficia de informațiile postate pe website;
 • de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate în secțiunea Contact;
 • de a solicita (în scris) oricând și fără obligativitatea motivării ștergerea datelor personale;

Utilizatorii websitului www.unvjr.ro au următoarele obligații:

 • să utilizeze website-ul doar în scopuri legale;
 • să nu violeze măsurile tehnologice și de protecție ale website-ului, să nu inițieze sau să desfășoare activități de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a website-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc;
 • să nu posteze pe website mesaje sau să trimită prin formularul de contact materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimător pentru persoane sau organizații, vătămator în orice privință, de natură sa inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui website;
 • să nu posteze mesaje publicitare de nici o natură;
 • să nu posteze pe website sau să trimită prin email mesaje de tip spam;
 • să nu divulge informații confidențiale cu care a venit în contact în mod legitim sau accidental;
 • să nu colecteze informații identificabile personal de la utilizatorii website-ului.

 

4. Informare privind cookie-urile

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil de folosit.

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației cu care ați deschis această pagina (browser-ului web).

Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului. Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

• Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
• Oferte adaptate intereselor utilizatorilor
• Reținerea parolelor
• Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
• Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
• Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.
• Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și îmbunătăți serviciile în beneficiul utilizatorilor.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA își rezervă dreptul de a modifica oricând și fără un anunț prealabil, oricare dintre termenii și condițiile acestui website. Modificările intră în vigoare din momentul afișării lor pe website-ul www.uncjr.ro, la secțiunile respective. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic.

Pagină modificată ultima dată la 21 februarie 2024.