Parteneri UNCJR

Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România (A.D.E.C.J.R.)

Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România (A.D.E.C.J.R.) este partenerul UNCJR din anul 2022, dorind îmbunătățirea legislației incidente în domeniul administrației publice locale și eliminarea disfuncționalităților prezentate de aceasta.

A.D.E.C.J.R a fost înființată în 1999 și s-a constituit din nevoia de a comunica, de a împărtăși experiența directorilor economici, de a proteja interesele și de a sluji domeniul de activitate, respectiv finanțele publice locale, avand ca scop principal perfecționarea activității administrației publice locale, asigurarea surselor de finanțare necesare bugetelor locale, eficiența și performanța în gestiunea fondurilor publice.

Asociația Secretarilor Județelor din România (A.S.J.R.)

Asociația Secretarilor Județelor din România (A.S.J.R.) a semnat protocolul de colaborare cu UNCJR în anul 2013 pentru a îmbunătății legislația incidentă în domeniul administrației publice locale și pentru eliminarea disfuncționalităților prezentate de acestea.

Scopul Asociației Secretarilor Județelor din România este de a promova interesele profesionale ale acestei categorii de funcționari publici de conducere, unici la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din România, și cărora le revine rolul de a asigura respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora.

Asociația Națională a Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (ANDGASPC)

UNCJR este partenerul Asociației Naționale a Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (ANDGASPC) din anul 2022. Parteneriatul dorește reglementarea cadrului general pentru susținerea dialogului social și a parteneriatului în vederea dezvoltării armonioase, durabile și sustenabile în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Scopul înființării și funcționării ANDGASPC este de a contribui la dezvoltarea dialogului social și a parteneriatului cu autoritățile administrației publice centrale. Membri fondatori ai Asociației sunt cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului existente la nivel național.

Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.)

UNCJR este partenerul Secretariatului General al Guvernului (S.G.G.) din 2021, în urma implementării „Programului Promotorii Voluntariatului în România”, ce are ca scop creșterea gradului de susținere a voluntariatului de către autoritățile publice locale, prin stimularea parteneriatului dintre administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale din domeniul voluntariatului pentru încurajarea activităților și demersurilor realizate de către acestea la nivel central și local.

SGG are rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.)

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România a devenit partenerul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) în anul 2021, UNCJR fiind promotor pentru unitățile locale de achiziții publice.

ANAP are ca rol fundamental formularea la nivel de concepție, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

Casa Socială a Constructorilor (C.S.C)

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România a devenit partenerul Casei Sociale a Constructorilor  în anul 2024. 

Casa Socială a Constructorilor este singura organizație paritară de protecție socială a sectorului de construcții și de producere a materialelor de construcții din Europa de Est, infințată în baza Legii nr. 215/1997.

Uniunea Arhitecților din România (UAR)

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România a devenit partenerul Uniunea Arhitecților din România (UAR) în anul 2013.

Uniunea Arhitecților din România (UAR) are ca scop promovarea arhitecturii și urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit și a peisajului. UAR este o asociație profesională de creatori, apolitică, independentă, cu personalitate juridică, de drept privat fără scop lucrativ, care desfășoară o activitate de utilitate publică pe durata nelimitată, dispunând de buget și patrimoniu propriu.

Institutul de Studii Estice din Varșovia 

Colaborarea dintre Institutul de Studii Estice din Varșovia și UNCJR se concentrează pe dezvoltarea bilaterală, pe promovarea reciprocă a acțiunilor și schimburi de experiență. 

De la înființarea sa (1993), Fundația Institutul de Studii Orientale promovează cooperarea între țările europene, în special Europa Centrală și de Est. Proiectele implementate la diferite niveluri servesc dezvoltării contactelor politice, economice, culturale și științifice între țările acestei regiuni.

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (A.N.B.P.R.) 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (A.N.B.P.R.) este partenerul UNCJR din anul 2011 dorind sporirea gradului de vizibilitate a bibliotecilor precum și îmbunătățirea cadrului de funcționare și dezvoltare a acestora, ca instituții prioritare dedicate satisfacerii intereselor de informare, lectură, educației și recreere ale membrilor comunității.

ANBPR s-a înfiinţat în anul 1990 din dorinţa bibliotecarilor de a-şi exprima şi apăra interesele profesionale în cadrul unei structuri organizate, capabilă să acţioneze ca for de dezbateri profesionale prin care să susţină evoluţia profesiei şi ca structură de reprezentare în relaţia cu factorii de decizie. Activitatea Asociaţiei este orientată spre obiective care contribuie atât la formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, cât şi la consolidarea capacităţii ei organizaţionale şi parcurgerea noilor etape de evoluţie.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a semnat protocolul de colaborare cu UNCJR în anul 2022 cu scopul de a promova educația financiar-contabilă, atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea locală, valorificarea competențelor liber-profesioniștilor contabili în elaborarea strategiilor de creștere inteligentă la nivel local și regional, promovarea sustenabilității și a economiei circulare la nivel local și regional.

CECCAR datează încă din anul 1921, când prin Decret Regal a fost înființat sub numele de „Corpul Contabililor Autorizați și Experților Contabili”. Astăzi, CECCAR este reprezentat în toate cele 41 de județe ale țării și în Municipiul București, prin filiale teritoriale. CECCAR urmărește și susține evoluția carierei profesionistului contabil, mai ales prin identificarea noilor cerințe de formare profesională continuă, asociate acesteia, ca premisă a unor acțiuni eficiente.

Asociația Aeroporturilor din România (A.A.R.)

Asociația Aeroporturilor din România (A.A.R.) a început colaborarea cu UNCJR în anul 2011 pentru a susține aeroporturile civile din România aflate în subordinea Consiliilor Județene și pentru formularea și promovarea unor inițiative legislative specifice industriei aviației civile.

AAR s-a constituit în anul 1999, având ca obiective principale: cooperarea, asistenţa mutuală, promovarea intereselor aeroportuare, schimbul de informaţii în domeniul tehnico-economic aeroportuar, precum şi reprezentarea şi, la cerere, apărarea membrilor asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice, cu agenţi economici, instituţii, organizaţii şi asociaţii, cu sindicatele şi cu alte persoane fizice şi juridice.

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.)

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.) a semnat protocolul de colaborare cu UNCJR în anul 2022 cu scopul de a oferi un cadru de cooperare la nivel național și județean pentru a crește capacitatea autorităților județene de a identifica, planifica, implementa, monitoriza și evalua intervențiile pentru îmbunătățirea situației și bunăstării copiilor și să promoveze la nivel național măsuri care să permită consiliilor județene să funcționeze mai bine pentru și împreună cu copiii.

UNICEF a fost înfiinţat în 1946, după cel de-al Doilea Război Mondial, pentru a ajuta copiii şi tinerii a căror viaţă şi al căror viitor erau în pericol, indiferent de rolul jucat de ţara lor în timpul războiului. Aceștia activează în 190 de ţări şi teritorii, inclusiv în România, făcând tot posibilul să ajute fiecare copil să supravieţuiască, să se dezvolte şi să îşi atingă potenţialul maxim, pentru a crea o lume mai bună.

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltarea Regională din România (ROREG)

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltarea Regională din România (ROREG) a semnat protocolul de colaborare cu UNCJR în anul 2022, dorind crearea unei atitudini favorabile dezvoltării regionale în rândul cetățenilor, administrației publice locale și centrale a altor instituții și organizații de interes atât publice, cât și private și sensibilizarea opiniei publice asupra instrumentelor pentru dezvoltarea regională.

Asociația ROREG implementează proiectul „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităților de cooperare intra și interregională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România prin sprijinul oferit acestora în ceea ce privește creșterea eficienței gestionării și implementării FESI.

Ambasada Sustenabilități în România (ASR)

UNCJR este partenerul Ambasadei Sustenabilității în România (ASR) din anul 2022. Colaborarea interinstituțională dorește promovarea modelului economic în care companiile pot rezolva probleme sociale și de mediu fără a sacrifica eficiența economică și profitul, atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea locală sustenabilă, promovarea campaniilor de constientizare la nivel local și regional cu privire la urgențele climatice, promovarea sustenabilității și a economiei circulare la nivel local și regional.

ASR este o inițiativă non-profit, privată și apolitică, lansată oficial în anul 2018. ASR promovează modelul economic sustenabil, cel în care companiile, prin intermediul parteneriatelor, pot rezolva probleme sociale și de mediu fără a sacrifica eficiența economică. ASR reunește la acest moment, prin programul Coaliția România Sustenabilă, peste 130 de companii responsabile și ONG-uri implicate, dornice să contribuie la apropierea momentului în care românii trăiesc într-un mediu sănătos, o societate echitabilă și prosperă.

Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și Incubatoarelor de Afaceri din România (A.P.I.T.S.I.A.R.)

Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și Incubatoarelor de Afaceri din România (A.P.I.T.S.I.A.R.) este partenerul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) din anul 2010, având ca scop comun creșterea capacității, șanselor de înființare și dezvoltare a unor parcuri industriale în toate județele țării.

A.P.I.T.S.I.A.R. a fost înființată în 2005 și a fost creată în scopul promovării și protejării intereselor membrilor săi, promovării dezvoltării durabile a parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice și a incubatoarelor de afaceri, atragerii de investiţii autohtone și străine și acordării de asistență de specialitate membrilor săi și potenţialilor investitori, precum și reprezentării acestora în relaţiile cu organismele și autoritățile naţionale și internaţionale.