Agenţia executivă pentru IMM-uri şi Consiliul European pentru Inovare (EISMEA) anunţă lansarea unei finanţări dedicate eficienţei energetice a IMM-urilor.

Scopul cererii de finanţare este de a selecta un consorțiu format din organizații membre ale „European Enterprise Network” (EEN) pentru a identifica IMM-urile din baza sa de clienți sau noi clienți ai rețelei care vor beneficia de sprijin financiar direct pentru terți în valoare de până la 10.000 EUR. Scopul acestui sprijin va fi îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor, inclusiv pentru clădirile, procesele și liniile de producție ale acestora.

Ce anume se poate finanţa:

  • audituri energetice și consultații tehnice (cum ar fi consultanți energetici, simulare pentru eficienţă energetică etc.);
  • contribuție la adoptarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic în liniile de producție;
  • contribuție la investiții pentru creșterea eficienței energetice a instalațiilor companiei în vederea reducerii cererii și consumului lor de energie;
  • certificate de performanta energetica;
  • implementarea sistemelor de management al energiei și a software-ului aferent;
  • formări în domeniul eficienţei energetice pentru angajații IMM-urilor cu privire la cele mai bune practici de eficiență energetică și instrumente digitale pentru analiza datelor energetice;
  • contribuție la instalarea sistemelor de energie regenerabilă, precum panouri solare sau turbine eoliene.

Această cerere de propuneri este limitată la membrii EEN cu care EISMEA are un acord de grant în curs de desfășurare și care au un istoric dovedit în furnizarea de servicii către IMM-uri relevante pentru domeniul de aplicare al prezentului apel.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 31 mai 2023.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată constituită legal într-un stat membru sau o ţară participantă la programul european „Piaţa unică”, componenta COSME, care este membră a „Enterprise Europe Network” 2022-2025 cu un acord de grant în curs semnat cu EISMEA (la data limită pentru candidaturi).

Bugetul disponibil: 10.000.000 EUR; se finanţează un singur proiect

Consorţiul poate fi constituit din minimum cinci parteneri din minimum trei ţări eligibile; maximum două entităţi pot fi din aceeaşi ţară.

EISMEA invită potenţialii beneficiari la o zi de informare prevăzuta a avea loc la 3 mai 2023.

Sursă de informare și detalii pot fi consultate aici.