Comisia Europeană a publicat textul oficial al celor două cereri de propuneri de proiecte 2023 ale programului european AGRIP – Programul pentru finanțarea activităților de informare şi de promovare a produselor agroalimentare din UE. Programul de lucru al Comisiei privind politica de promovare pentru 2023 contribuie la realizarea priorităților politice ale Comisiei Europene pentru perioada 2019-2024, în special a strategiei „De la fermă la consumator”. Politica UE de promovare a produselor agroalimentare este concepută pentru a spori competitivitatea sectorului prin valorificarea piețelor agroalimentare mondiale în expansiune și prin sensibilizarea cu privire la standardele ridicate utilizate în agricultura UE, inclusiv în ceea ce privește calitatea și sustenabilitatea.

Finanţările vor permite îndeplinirea unor obiective precum sustenabilitatea agriculturii din UE, creşterea nivelului de bunăstare a animalelor și promovarea consumului de fructe și legume proaspete și a alimentației sănătoase și sustenabile. Cele două cereri – programe „simple” şi programe „multinaţionale” – vor viza promovarea pe piața internă a UE și promovarea în țări terțe (Australia, America de Nord, China, Coreea de Sud, Japonia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Singapore). Campaniile selectate îi vor informa pe consumatorii din UE și pe cei de la nivel mondial cu privire la diversele sisteme de calitate ale UE și la etichete precum indicațiile geografice sau produsele ecologice.

Programele „simple” pot fi prezentate de una sau de mai multe organizații din aceeași țară a UE. Programele „multinaționale” sunt prezentate de cel puțin două organizații naționale din cel puțin două state membre sau de una sau mai multe organizații europene.

Eligibilitate:  Solicitanţii trebuie să fie organizaţii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru şi reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză, organizaţii de producători şi asociaţii ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv şi activitate acţiunile de informare şi de promovare pentru produsele agricole şi care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 20 aprilie 2023 (sistemul de depunere a aplicaţiilor va fi deschis la 2 februarie a.c.).

sesiune de informare privind această cerere de propuneri va fi organizată în zilele de 1 şi 2 februarie 2023.

Bugetul total al cererii: 185.900.000 EUR; există diferite grade de cofinanţare, detalii în textul oficial al cererii.