Comisia europeană, prin intermediul Direcţiei generale „Justiţie” (DG JUST), mandatată ca autoritate de management, anunță deschiderea „Cererii de propuneri pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor, apel către intermediari (acordarea de sprijin financiar organizațiilor terțe ale societății civile)” 2023 din cadrul program european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) 2021-2027.

Scopul general al acestei cereri este de a sprijini, de a împuternici și de a dezvolta capacitatea organizațiilor independente ale societății civile active la nivel local, regional, național și transnațional în combaterea violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și în susținerea valorilor UE, contribuind astfel la exercitarea deplină a drepturilor femeilor și copiilor, împuternicirea egală a femeilor și bărbaților, dar și a copiilor, în toată diversitatea lor.

Finanţarea va permite selectarea și sprijinirea un număr limitat de actori/intermediari transnaționali, naționali sau regionali care vor consolida capacitățile și vor (re)acorda grantul unui număr mare de organizații ale societății civile (OSC) active la nivel local, regional, național.

Prin intermediul schemei de reacordare a grantului, se așteaptă ca intermediarii să ajungă la OSC-urile mici și locale, inclusiv organizații cu sediul în zone îndepărtate și rurale, active în domeniul prevenirii și combaterii violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și a altor grupuri expuse riscului, cu prioritate organizațiilor care tind să aibă o capacitate mai limitată și/sau acces la surse de finanțare.

Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor: 19 aprilie 2023.

Buget disponibil pentru cofinanțāri: 24.900.000 EUR.

Eligibilitate: solicitanţii trebuie să fie organizații non-profit ale societății civile din statele membre; co-solicitanții (dacă există) trebuie să fie entități juridice (organisme publice sau private) stabilite oficial într-una dintre țările eligibile sau o organizație internațională.

Solicitantul trebuie să îndeplinească ambele dintre următoarele condiții:

  • să aibă experiență recentă dovedită de cel puțin trei ani în implementarea activităților de consolidare a capacităților OSC;
  • să aibă experiență recentă dovedită în acordarea și gestionarea granturilor.

Durata maximă a implementării este de 36 de luni.

Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 1.500.000 EUR sau mai mare de 3.000.000 EUR. Proiectul poate fi național sau transnațional.

Contact direct pentru detalii: [email protected]