Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură de la Bruxelles (EACEA), prin mandatul de gestiune atribuit de către Comisia Europeană, a publicat ghidul solicitantului pentru finanţările programului Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori (CERV) care vizează respectarea Cartei drepturilor fundamentale ale UE.

Finanţarea are la bază Programul de lucru pentru 2023-2024 al Comisiei Europene – programul CERV.

Context:

Carta reunește o gamă largă de drepturi fundamentale și reafirmă că UE se bazează pe valorile drepturilor fundamentale, ale democrației și ale statului de drept. Pentru a îmbunătăți aplicarea sa, dar şi pentru a spori cunoștințele publicului despre acest document fundamental, Comisia Europeană a prezentat în 2020 „Strategia de consolidare a aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale” . Ca parte a strategiei Cartei, Comisia s-a angajat să sprijine un mediu favorabil pentru actorii societății civile, inclusiv prin intensificarea eforturilor sale în ceea ce privește oportunitățile de finanțare. Acesta este unul dintre subiectele raportului anual 2022 privind „Aplicarea Cartei pentru un spațiu civic înfloritor pentru susținerea drepturilor fundamentale în UE”.

Obiectiv:

Finanţările acordate au în vedere protejarea, promovarea și creșterea gradului de conștientizare a drepturilor prin acordarea de sprijin financiar organizațiilor societății civile care sunt active la nivel local, regional, național și transnațional în promovarea și cultivarea acestor drepturi, întărind protecția și promovarea valorilor Uniunii și respectarea regulilor de drept și contribuind la construirea unei Uniuni mai democratice, a unui dialog democratic, la transparență și bună guvernanţă.

Proiectele pot fi naționale sau transnaționale. Sunt încurajate în mod deosebit proiectele transnaționale.

Propunerile trebuie depuse doar pentru UNA dintre următoarele cinci priorități:

  1. Consolidarea capacităților și creșterea gradului de conștientizare cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE;
  2. Promovarea drepturilor și valorilor prin împuternicirea spațiului civic;
  3. Litigii strategice – contribuţie la obținerea protecției juridice efective în cazul în care drepturile fundamentale sunt încălcate;
  4. Protejarea valorilor și drepturilor UE prin combaterea infracțiunilor și a discursului motivate de ură;
  5. Sprijinirea unui mediu favorabil pentru protecția informatorilor.

Tipuri de activităţi: activități de comunicare, inclusiv diseminarea informațiilor și creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturi, activități analitice, cum ar fi colectarea de date și cercetarea și crearea de instrumente sau baze de date, activități de consolidare a capacităților și de conștientizare, învățare reciprocă, schimb de bune practici etc.

Aplicaţiile pot fi depuse în perioada 24 ianuarie – 25 mai 2023.

Eligibilitate: coordonatorii proiectelor pot fi doar organizaţiile non-profit din UE; consorţiile dezvoltate de coordonatori pentru această cerere pot fi constituite din entităţi orientate către profit, dar şi din organizaţii non-profit şi organizaţii internaţionale

Contact direct la EACEA pentru detalii şi întrebări: [email protected]