La 9 februarie 2023, Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) de la Bruxelles, în colaborare cu Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO) și Banca Europeană de Investiții (BEI), va organiza o zi de informare privind „Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul „Mecanismului pentru tranziție justă”.

Entităţile interesate să participe se pot înregistra pentru participare la acest webinar până la 8 februarie (ora 13:00 în România) a.c. pe pagina: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2023_JTM_Info_Day .

Facilitatea de împrumut pentru sectorul public este unul dintre cei trei piloni ai Mecanismului, care face parte din Pactul ecologic european pentru a atinge neutralitatea climatică a UE până în 2050. Facilitatea va oferi sprijin proiectelor entităților din sectorul public. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie localizate sau să beneficieze de teritorii pe care statele membre le-au identificat în planurile lor teritoriale de tranziție echitabilă ca fiind confruntate cu cele mai mari provocări pentru a se îndepărta de combustibilii fosili și industriile cu consum intens de carbon.

Orice entitate din sectorul public care dorește să finanțeze un proiect situat într-un teritoriu eligibil pentru tranziția justă sau care beneficiază de acesta poate depune o propunere prin apelul de propuneri publicat la 19 iulie 2022 (termenul-limită pentru aplicaţii: 19 aprilie 2023).