Oportunități de finanțare internațională

Finanțări pentru comunități rurale, de coastă și urbane reziliente, ecologice, sănătoase și incluzice prin programul Orizont Europa
Finanțări pentru comunități rurale, de coastă și urbane reziliente, ecologice, sănătoase și incluzice prin programul Orizont Europa

Comisia Europeană a deschis la sfârşitul lunii decembrie 2022 șase oportunităţi de finanţare prin programul «Orizont Europa» care au în vedere comunitățile rurale, de coastă și urbane, pentru a le ajuta să devină spaţii reziliente, incluzive, sănătoase și ecologice....

Finanțare pentru organizațiile societății civile care militează pentru respectarea Cartei drepturilor fundamentale ale UE
Finanțare pentru organizațiile societății civile care militează pentru respectarea Cartei drepturilor fundamentale ale UE

Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură de la Bruxelles (EACEA), prin mandatul de gestiune atribuit de către Comisia Europeană, a publicat ghidul solicitantului pentru finanţările programului Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori (CERV) care vizează...