Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) de la Bruxelles, autoritate de management mandatată de Comisia Europeană să gestioneze finanţările acordate prin programul „Erasmus+”, a lansat recent cererea generalā de propuneri de proiecte 2024.

Erasmus+ este programul dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport.

În 2024, Erasmus+ continuă să se extindă, aducând schimbări pozitive în diverse sectoare și zone. Acesta va continua să ofere experiențe transnaționale elevilor, studenților din învățământul superior și din învățământul și formarea profesională, precum și oportunități pentru cursanții adulți, educatori și personal, precum și tineri în programe de învățare non-formală.

Cele patru priorităţi ale programului valabile şi pentru finanţarea pentru anul viitor sunt: incluziunea şi diversitatea, transformarea digitală, mediul şi combaterea schimbărilor climatice şi participarea la viaţa democratică, valorile comune şi angajamentul civic.

În 2024, cinci aspecte noi ale programului sunt aduse de către EACEA în atenţia potenţialilor beneficiari:

  • Bugetul pentru acţiunile de mobilitate sunt mai mari decât anul trecut;
  • Călătoriile efectuate în cadrul proiectelor Erasmus+ ar trebui să fie cât mai sustenabile din punct de vedere ecologic;
  • Acţiunile implementate trebuie să respecte şi să promoveze valorile UE;
  • Programul va continua să sprijine acţiunile destinate Ucrainei;
  • Creşterea burselor şi a bugetului acordat acţiunilor care au în vedere ucenicia în străinătate.

Ghidul solicitantului în limba română este disponibil pe pagina oficială aici.

Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului: inspectorate şcolare, şcoli, universități, alte organizații implicate în educație, centre de formare, ONG-uri orientate către educaţie, sport sau activități de tineret, IMM-uri, parteneri sociali, autorităţi publice de la nivel local etc. (lista nu este exhaustivă) din statele UE şi diferite ţări terţe.

Administraţiile publice locale, judeţene şi regionale sunt eligibile pentru diferite componente şi tipuri de activităţi ale programului, spre exemplu, „parteneriatele la scară mică”, „parteneriatele şi alianţe pentru inovare”, „proiecte orientate spre viitori” etc.

Bugetul total al cererii 2024 este de 4,3 miliarde EUR (incluzând granturile operaţionale şi activităţi specifice).

Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect şi acțiunea pentru care se aplică şi se încadrează în perioada 20 februarie – 1 octombrie 2024.

Programul se implementează, în principal, prin gestiune indirectă, mai exact, Comisia Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țară participantă la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promovează şi pun în aplicare programul la nivel național şi acționează ca intermediar între Comisia Europeană şi organizațiile participante de la nivel local, regional şi național.

Agențiile naționale au rolul să ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul, prin procesul de depunere a cererii de participare, până la realizarea proiectului şi la evaluarea finală. Agenția Națională „Erasmus+” din România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formārii Profesionale (ANPCDEFP).

Aşadar, pentru orice entitate interesată să depună o cerere de proiect, este esențial contactul direct cu această instituție.

Sursă oficială de informare: Jurnalul Oficial al UE