Secretariatul comun al programului „Interreg Europe” anunţă deschiderea celei de-a treia cereri de propuneri de proiecte din actuala perioadă de finanţare (2021-2027).

Programul „Interreg Europe” sprijină schimbul și transferul de experiență, abordările inovatoare și consolidarea capacităților între autoritățile publice și alte organizații relevante din Europa în vederea îmbunătățirii instrumentelor lor de politică de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din cadrul Obiectivului „Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică”. Un instrument de politică este un mijloc de intervenție publică. Acesta se referă la orice politică, strategie sau lege elaborată de autoritățile publice și aplicată pe teren/local pentru a îmbunătăți o anumită situație teritorială.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 7 iunie 2024 (ora 12:00 la Paris).

Programul este structurat în jurul unei singure priorități transversale, obiectivul specific Interreg: „o mai bună guvernanţă a cooperării”. Aceasta înseamnă că beneficiarii pot coopera pe orice subiect de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale, atâta timp cât acest lucru se încadrează în domeniul de aplicare al politicii de coeziune. Organizațiile interesate de cea de-a treia cerere de propuneri sunt invitate să verifice dacă problema abordată în ideea lor de proiect este deja acoperită de proiecte finanțate anterior. În acest caz, propunerile prezentate în cadrul acestei cereri ar trebui să demonstreze în ce fel diferă de propunerile precedente sau se bazează pe acestea.

În acest context, se precizează că 80% din bugetul alocat va fi dedicat obiectivelor de politică OP1 (O Europă mai inteligentă), OP2 (O Europă mai ecologică) şi OP4 (O Europă mai socială – sănătate, incluziune, turism, ocupare, inovarea socială). Restul de 20% va fi disponibil pentru obiectivele OP3 (O Europă mai conectată), OP4 (O Europă mai socială – educaţie, formare, grupuri vulnerabile, integrare, inclusiv migranţi) şi OP5 (O Europă mai apropiată de cetăţeni).

În plus, în contextul obiectivului specific Interreg „o mai bună guvernanţă a cooperării”, Interreg Europe poate sprijini cooperarea „non-tematică” pe probleme care tratează provocările legate de implementarea politicilor de dezvoltare regională (de exemplu, ajutoarele de stat, achizițiile publice, instrumentele teritoriale, instrumentele financiare, evaluare și monitorizare). Aceste aspecte legate de guvernanță sunt, de asemenea, importante atunci când se lucrează la politici de dezvoltare regională mai eficiente.

Buget estimativ alocat prezentei cereri : circa 130 de milioane de euro; cofinanţarea prevăzută este de 70% pentru entităţile non-profit private şi 80% pentru entităţile publice din UE, fondurile fiind disponibile prin FEDR. Cererea pentru 2024 va aloca până la 40% din întregul buget dedicat programului în actuala perioadă de finanţare.

Eligibilitate: entităţi publice şi private (non-profit) din cele 27 state membre. În plus, Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Elveția și Ucraina sunt membre cu drepturi depline ale programului, iar organizațiile din aceste țări sunt eligibile pentru a participa la proiecte. Partenerii din alte țări pot participa pe propriile costuri.

Proiectele trebuie să implice parteneri din cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două să fie beneficiari din statele membre ale UE; pentru a fi eligibile în cadrul celui de-al treilea apel, candidaturile depuse trebuie să se asigure că cel puțin patru din cele cinci zone de mai jos sunt reprezentate în parteneriat cu cel puțin un partener de proiect:

Nord: Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia;

Est: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia;

Sud: Cipru, Croația, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania;

Vest: Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Elveția;

Ţări candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina oficială a programului „Interreg Europe”: Next call for projects | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy