Perioada consultării: 18 martie – 10 iunie 2024 (miezul nopții, ora Belgiei)

Instrumentul de sprijin tehnic (IST), instituit în temeiul Regulamentului (UE) 2021/240, a intrat în vigoare la 19 februarie 2021. Acesta este succesorul «Programului de sprijin pentru reforme structurale» şi este menit să ajute țările UE să își consolideze capacitatea instituțională și administrativă, la nivel regional și local, să faciliteze tranziția verde și cea digitală, favorabile incluziunii sociale, să abordeze în mod eficace provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări formulate în contextul semestrului european și să pună în aplicare dreptul european. Cu un buget de 864 milioane EUR pentru perioada 2021-2027, IST este gestionat de către Direcția generală «Sprijin pentru Reforme Structurale» a Comisiei Europene (DG REFORM).

Evaluarea la jumătatea perioadei urmărește să adune dovezi cu privire la perioada inițială a punerii în aplicare a IST în conformitate cu temeiul juridic al instrumentului și să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la îndeplinirea obiectivelor IST până în prezent, la eficiența utilizării resurselor, la valoarea adăugată europeană a IST și la relevanța obiectivelor și a acțiunilor sale.

De asemenea, finalitatea acestei evaluări va fi să:

• identifice acțiunile-cheie care să abordeze eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a IST;

• identifice învățămintele și să contribuie la pregătirea perioadei de programare ulterioare;

• servească drept bază pentru evaluarea ex post a IST.

Această consultare publică este deschisă tuturor celor interesați să furnizeze contribuții, astfel încât să se ajungă la o gamă largă și la un număr mare de părți interesate.

Chestionarului consultării poate fi completat pe pagina oficială a Comisiei europene: Instrumentul de sprijin tehnic – evaluare la jumătatea perioadei (europa.eu).