Comisia Europeană a lansat recent cererea de propuneri de proiecte 2024 „Programe simple – promovarea produselor agricoleGranturi pentru acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă”. Prezenta cerere de propuneri este lansată în conformitate cu programul de lucru pentru 2024 și va fi gestionată de Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) de la Bruxelles, însărcinată de Comisia Europeană cu gestionarea politicii de promovare.

Programele simple se adresează uneia sau mai multor organizaţii dintr-un singur stat membru care doresc să implementeze diferite tipuri de activităţi de comunicare şi promovarea fie pe piaţa internă a UE, fie în diferite ţări terţe, potrivit intereselor specifice ale acesteia/acestora.

Obiectivul general al acţiunilor de informare şi promovare este creşterea competitivităţii sectorului agricol al Uniunii.

Eligibilitate:  Solicitanţii trebuie să fie organizaţii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru şi reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză, organizaţii de producători şi asociaţii ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv şi activitate acţiunile de informare şi de promovare pentru produsele agricole şi care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector.

O propunere de proiect pentru programe simple, indiferent că se adresează pieţei interne a UE sau ţărilor terţe, poate să fie depusă de un singur solicitant sau poate să prevadă un consorţiu cu mai mulţi parteneri din acelaşi stat membru.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 14 mai 2024

Bugetul total al cererii:  87.000.000 EUR; există diferite grade de cofinanţare, detalii în textul oficial al cererii.

Ghidul beneficiarilor se regăsește aici

Textul oficial al cererii poate fi accesat aici.