Observatorul european pentru analize teritoriale spaţiale – ESPON – a deschis până la 29 martie 2024 cererea de propuneri de proiecte „Analize teritoriale focalizate” („ESPON Targeted Analyses”).

Această finanţare va fi orientată către următoarele tematici:

  • Guvernarea noilor geografii;
  • Teritorii rezistente la crize;
  • Perspective pentru toți oamenii și locuri;
  • Teritoriile europene în interacțiuni globale;
  • Conectivitate inteligentă;
  • Traiul, munca și călătoria peste granițe;
  • Adaptarea la schimbările climatice bazată pe natură;
  • Teritorii neutre din punct de vedere climatic.  

Analizele focalizate ESPON acordă granturi de circa 250.000 EUR (finanţare de 100%) pentru realizarea de studii şi analize care sprijină procesele de dezvoltare teritorială prin reunirea factorilor de decizie politică care împărtășesc provocări similare și care caută noi dovezi teritoriale și o perspectivă europeană.

„ESPON Targeted Analyses” oferă studii analitice personalizate în sprijinul creării şi dezvoltării de politici publice locale. Accentul lor teritorial depinde de aria de interes a beneficiarilor și de nevoile de sprijin pentru politicile vizate, care se pot referi și la procesele de convergență socio-economică dincolo de frontierele administrative, inclusiv frontierele externe ale zonei programului ESPON.

Eligibilitate: autorităţi europene, naționale, regionale sau locale, autorităţi de management sau organisme de cooperare teritorială având mandat politic sau sarcini specifice în elaborarea, evaluarea și/sau implementarea politicilor publice cu dimensiune teritorială. Ele pot implica în proiect rețele de părți interesate la o scară mai largă (rețele de autorități locale, asociații interguvernamentale, organizații de advocacy, camere de comerț, asociații de sindicate, grupuri de cetățeni, etc.) din statele membre, Islanda, Novegia şi Liechtenstein.

Universitățile, experții și companiile private nu sunt eligibili/e să trimită propuneri pentru această cerere. Cu toate acestea, aceștia/acestea au posibilitatea de a depune oferte în cadrul procedurii deschise de achiziții publice, căci au un rol important în realizarea analizelor solicitate de către beneficiarii unui grant.

ESPON vizează finanţarea a maximum șapte proiecte.

ESPON a organizat o zi de informare la 15 ianuarie a.c. a cărei înregistrare poate fi urmărită pe această pagină.

Pentru mai multe informații despre această finanţare, vă rugăm să vizitați pagina de web oficială.

Contact pentru întrebări suplimentare: [email protected] 

Pentru a găsi parteneri, nu ezitați să vă alăturați grupului de LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12067347/