Comisia europeană a adoptat cel de al doilea Plan strategic pentru programul «Orizont Europa » la data de 20 martie 2024. Planul, anunțat în cadrul Zilelor emblematice ale cercetării și inovării, stabilește trei orientări strategice esențiale pentru finanțarea cercetării și inovării de către UE pentru ultimii trei ani ai programului (2025-2027):

1. tranziția verde,

2. tranziția digitală,

3. o Europă mai rezilientă, mai competitivă, mai favorabilă incluziunii și mai democratică.

Aceste orientări vizează abordarea principalelor provocări globale, cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversității, tranziția digitală și îmbătrânirea populației.

Planul strategic sporește nivelul de ambiție al programului Orizont Europa în ceea ce privește biodiversitatea și se angajează să atingă un obiectiv de 10 % din bugetul total al programului Orizont Europa pentru perioada 2025-2027 dedicat temelor legate de biodiversitate. Acest nou angajament completează obiectivele existente privind cheltuielile legate de climă (35% pe durata de viață a programului Orizont Europa) și principalele activități digitale (13 miliarde EUR în aceeași perioadă).

Planul strategic identifică nouă parteneriate europene cofinanțate și programate în comun: sănătatea creierului, pădurile și silvicultura pentru un viitor durabil, materialele inovatoare pentru UE, materiile prime pentru tranziția verde și digitală, patrimoniul cultural rezilienttransformările sociale și reziliența, energia fotovoltaică solară, textilele viitorului și lumile virtuale.

Planul strategic oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu a realizării misiunilor UE în primii lor ani.

Ca o noutate, planul introduce Mecanismul pentru Noul Bauhaus European (NBE). Noul Bauhaus European este o mișcare de pionierat care reunește cetățeni, municipalități, experți, întreprinderi, universități și instituții pentru a reimagina și a crea împreună un stil de viață durabil și favorabil incluziunii în Europa și în afara ei. Având în vedere natura transversală a NEB și a conținutului său de cercetare și inovare, NEB va fi implementat ca o problemă transversală în cadrul programelor de lucru Orizont Europa pentru 2025-2027. Această componentă de cercetare şi inovare va fi completată de o componentă de implementare care va fi realizată prin sinergii cu alte programe ale UE. Împreună, aceste două componente vor fi denumite „mecanismul NEB”.

Scopul «Mecanismului» este de a crea și de a extinde soluțiile inovatoare care pot revitaliza cartierele europene prin proiectare pentru durabilitate și incluziune.

Cele două componente ale Mecanismului:

– componenta de cercetare și inovare : va cerceta și va dezvolta soluții inovatoare și ieșite din tipare pentru a aduce împreună oamenii și transformarea ecologică, urmând să beneficieze de un buget indicativ de 120 de milioane EUR pe an până în 2027.

– componenta de implementare : va acoperi implementarea și asistența tehnică cu sprijinul diferitelor programe ale UE în jurul unor teme și priorități care urmează să fie identificate.