Comisia europeană, prin mandat de gestiune acordat Agenţiei executive europene pentru educaţie şi cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis până la 6 iunie a.c. o cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV).

Finanţarea are în vedere memoria colectivă europeană și comemorarea evenimentelor marcante din istoria europeană modernă, precum și sensibilizarea cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura, patrimoniul cultural și valorile lor comune.

Titlul cererii: „Memorie europeană

Proiectele pot fi naționale sau transnaționale. Proiectele transnaționale sunt încurajate în mod deosebit. Durata implementării trebuie să fie cuprinsă între 12 şi 24 de luni.

Fiecare cerere de proiect în cadrul apelului trebuie să abordeze doar unul dintre aceste subiecte reprezentând o anumită prioritate:

  • CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANZITION – Tranziție democratică, (re-)construire şi întărire a societății bazate pe statul de drept, democrație şi drepturi fundamentale;
  • CERV-2024-CITIZENS-REM-HOLOCAUST – Consolidarea amintirii Holocaustului, a genocidului, a crimelor de război și a crimelor împotriva umanității pentru a consolida democrația în UE;
  • CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATION – Migrație, decolonizare și societăți europene multiculturale;
  • CERV-2024-CITIZENS-REM-EUINTEGRATION – Integrarea europeană şi realizările ei definitorii.

Bugetul disponibil pentru acest apel de finanţare este de 14.000.000 EUR.

Eligibilitate: solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie sā fie entitāți publice sau private și sā fie organizații non-profit (pentru coordonatorii de proiect) sau/şi orientate către profit (pentru parteneri), inclusiv asociații de supraviețuitori, organizații culturale, de tineret, educaționale și de cercetare, etc. din ţările membre ale UE şi state non-UE care au semnat un acord de cooperare pentru acest program (lista este disponibilă în textul oficial al cererii menţionat mai jos).

zi de informare online va fi organizată în sprijinul potenţialilor beneficiari la 18 aprilie 2024. Înscrierile sunt deschise până la 16 aprilie a.c.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultaţi și:

Link to the topics of the call CERV-2024-CITIZENS-REM on the Funding & tender opportunities portal
Link to the CERV-2024-CITIZENS-REM call document.