EYE (European Youth Event) este un eveniment bienal care are loc la Parlamentul european de la Strasbourg și în online și reunește mii de tineri din întreaga Uniune europeană și din afara acesteia, pentru a împărtăși și a-și contura ideile despre viitorul Europei. Este o ocazie unică pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani de a interacționa, de a se inspira reciproc și de a face schimb de opinii cu experți, activiști, creatori de conținut și factori de decizie.

Pentru această ediție, Parlamentul european caută un singur beneficiar al grantului, care va fi responsabil de conceperea, implementarea și coordonarea programului în aer liber în “Satul EYE”. În acest scop, beneficiarul va lansa propria cerere de propuneri în rândul unei game largi de organizații de tineret și ale societății civile, pentru a le oferi sprijin financiar pentru activitățile care urmează să fie organizate la Strasbourg și va coordona elaborarea și punerea în aplicare a programului în aer liber.

Obiectivul principal al acestei cereri de propuneri este proiectarea, implementarea și coordonarea programului de activităţi în „Satul EYE” în timpul EYE2025, care vizează:

  • să ofere tinerilor oportunități de a învăța despre democrația europeană ca fundament al UE și despre rolul-cheie al cetățenilor și al organizațiilor societății civile în procesul democratic;
  • să inspire și să implice tinerii în calitate de cetățeni europeni prin întâlniri cu factorii de decizie europeni și cu deputații europeni;
  • încurajarea tinerilor să devină cetățeni activi și să se implice în democrația europeană.

Evenimentul va avea loc cel mai probabil în iunie 2025, desfăşurându-se pe parcursul a 2 zile. Se aşteaptă participarea a 6.000-9.000 de tineri.

Buget disponibil: 400.000 EUR

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 30 mai 2024.

Eligibilitate:

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel sunt acțiuni mono-beneficiar. Aceasta înseamnă că există o singură entitate juridică care solicită un grant. Cererile prezentate de consorții de parteneri nu sunt

eligibile.

Pentru a fi eligibili pentru un grant, solicitanții (și entitatea afiliată acestora, dacă există) trebuie să poată demonstra că sunt:

– o organizație fără scop lucrativ;

– o persoană juridică de drept privat constituită și înregistrată ca persoană juridică de cel puțin trei ani la momentul depunerii cererii;

– o persoană juridică înregistrată în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;

– o persoană juridică fără afiliere politică;

– o organizație paneuropeană de tineret sau a societății civile.

În cadrul prezentei cereri de propuneri, pentru a fi considerată paneuropeană, organizația de tineret sau a societății civile trebuie să reprezinte în mod oficial interesele și valorile comune ale membrilor din cel puțin 9 state membre (rețea).

Cei interesaţi de depunerea unei candidaturi pot accesa pagina oficială a grantului: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events .