Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA) de la Bruxelles, prin mandat de gestiune directă primit din partea Comisiei Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2024 „Programe multinaţionale – promovarea produselor agricoleGranturi pentru acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole”.

Obiectivul general al Programului AGRIP este de a spori competitivitatea sectorului agricol al UE.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

(a) creșterea gradului de conștientizare cu privire la meritele produselor agricole UE și la standardele înalte aplicabile metodelor de producție în UE;

(b) să crească competitivitatea și consumul de produse agricole UE și anumite produse alimentare și să le sporească vizibilitatea atât în interiorul, cât și în afara UE;

(c) creșterea gradului de conștientizare și recunoaștere a sistemelor de calitate ale UE;

(d) creșterea cotei de piață a produselor agricole din UE și a anumitor produse alimentare, concentrându-se în mod special pe acele piețe din țări terțe care au cel mai mare potențial de creștere;

(e) restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unei perturbări grave a pieței, al pierderii încrederii consumatorilor sau al altor probleme specifice.

Eligibilitate: 

Solicitanţii trebuie să fie organizaţii profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru şi reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză, organizaţii de producători şi asociaţii ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv şi activitate acţiunile de informare şi de promovare pentru produsele agricole şi care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 14 mai 2024

sesiune de informare privind această cerere de propuneri va fi organizata cu prezenţă fizică şi în online în zilele de 31 ianuarie şi 1 februarie 2024.

Bugetul total al cererii: 79.400.000 EUR

Contact pentru informaţii suplimentare privind prezenta cerere: [email protected]

Ghidul solicitanţilor se regăseşte aici.