Direcția Generală Comunicare a Parlamentului European (PE) va acorda granturi în domeniul comunicării pentru a promova conștientizarea publicului cu privire la rolul Parlamentului European (PE) în viețile noastre în asigurarea democrației, pentru a crește participarea civică și a mobiliza alegătorii pentru alegerile europene din 2024 (EE24).

Granturile PE pentru implicarea cetățenilor în domeniul comunicării constau în finanţări unice pentru a construi un electorat european informat și implicat și pentru a crește participarea democratică în Uniunea Europeană (UE).

Cererea are în vedere două tematici pentru care se pot depune aplicaţii:

  • acțiuni de implicare a societății civile; buget disponibil de 3.100.000 EUR,
  • acțiuni de implicare ale factorilor de schimbare (definiţie în textul cererii); buget disponibil de 850.000 EUR.

Granturile au ca scop principal cofinanțarea (cu contribuții de la 5.000 EUR la 60.0000 EUR şi cofinanţare de maximum 80%) de acțiuni cu potențialul de a face schimbări tangibile: să dezvolte capacitatea de educație civică, să stabilească conexiuni mai profunde cu comunitățile și să aducă și mai mulți cetățeni la procesul de vot. Acțiunile de comunicare care urmează să fie cofinanțate ar trebui să vizeze informarea cetățenilor cu privire la importanța angajamentului democratic în UE și să le permită acestora să devină factori de schimbare. Acțiunile care urmează să fie cofinanțate includ, de asemenea, activități de comunicare ale factorilor de schimbare care se vor implica mai mult alături de rețelele lor pentru a participa la EE24.

Se așteaptă ca proiectele să mobilizeze organizațiile din teritoriu și cetățenii activi (factori de schimbare) prin activităţi de formare, ateliere, competiții, inițiative universitare, chestionare, campanii în rețelele sociale și alte formate de implicare civică activă. De asemenea, se așteaptă ca aceste iniţiative să contribuie la schimbarea mentalităţii privind democrația participativă și să aducă mai mulți indivizi (în special tineri) și organizații în comunitatea together.eu .

Potenţialii solicitanţi sunt organizaţii naţionale nonprofit sau grupuri ale acestora care au ca scop promovarea valorilor europene.

Prezenta cerere prevede două runde de depunere a propunerilor de proiect cu următoarele termene limită: 16 mai 2023 (prima rundă) și 28 septembrie 2023 (a doua rundă). Solicitanții pot depune o propunere pentru fiecare dintre cele două runde, dar pot primi un singur grant în cadrul acestei cereri de propuneri. Beneficiarii de granturi vor avea aproximativ zece luni sau mai puțin pentru implementare (proiectele ar trebui să se încheie, cel târziu, la 30 iunie 2024).

Contact al Parlamentului European pentru informaţii suplimentare: [email protected]

Toate documentele necesare depunerii unei aplicaţii se regăsesc pe portalul unic european „Funding and Tender Opportunities”.