Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT), iniţiativă sprijinită financiar de către Uniunea Europeană, a lansat cea de-a treia cerere de propuneri de proiecte pentru Instituţiile de Învăţământ Superior (EIT HEI). Inițiativa ajută instituțiile de învățământ superior să-și dezvolte capacitatea de a preda inovarea și antreprenoriatul.

Titlul cererii: „Inițiativa HEI a EIT – Dezvoltarea capacității de inovare pentru învățământul superior care oferă oportunități în educație, cercetare și antreprenoriat în întreaga Europă”

Context: Agenda Strategică de Inovare a EIT (SIA) 2021-20271 stabilește direcția strategică, prioritățile și obiectivele Institutului European de Inovare și Tehnologie și ale Comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI EIT). Un obiectiv specific în agenda strategica EIT SIA 2021-2027 este acela de a crea un impact sistemic în învățământul superior la nivel instituțional, prin sprijinirea instituțiilor de învățământ superior pentru a-și consolida capacitatea de inovare și antreprenoriat, pentru a se integra în ecosistemele de inovare și pentru a se implica în acestea. Procedând astfel, instituțiile de învățământ superior vor fi împuternicite să devină motoare de impact și să sprijine realizarea unei societăți neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, digitale, circulare și incluzive.

Finanţarea va fi atribuită unui număr de până la 16 propuneri de proiect.

Eligibilitate: entităţi publice şi private constituite legal într-o ţară participantă la programul „Orizont Europa”; ţările care nu sunt eligibile pentru „Orizont Europa” pot participa ca parteneri asociați, dar nu sunt eligibile pentru finanțarea Inițiativei HEI.

Un consorțiu de proiect trebuie să fie format din minimum patru organizații. Un număr maxim de organizații nu există.

Tipurile de organizații eligibile pentru participare și finanțare pot fi: instituții de învățământ superior, întreprinderi publice sau private – mici, mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi sociale), institute de cercetare, autorităţi publice de la nivel local, judeţean, regional sau național, organizații sau asociații intermediare care reprezintă instituții de învățământ superior.

Se sugerează ca autoritățile publice regionale/teritoriale relevante să fie consultate în procesul de dezvoltare a aplicației pentru actuala cerere. Consorțiile existente de instituții de învățământ superior, cum ar fi Alianțele Universitare Europene, finanțate prin Inițiativa Europeană Universitară, sunt încurajate să depună o aplicaţie.

Este esențial ca pentru această cerere consorțiile să dezvolte o legătură cu strategiile regionale/naționale de specializare inteligentă (S3), de exemplu, cu planurile de cooperare cu autoritățile lor naționale/regionale responsabile cu specializarea inteligentă și să explice cum vor explora orice finanțare disponibilă legată de S3 în Planul de acțiune privind viziunea inovării (IVAP). Solicitanţii sunt sfătuiţi să ia în considerare platformele tematice relevante S3, cum ar fi cele dedicate domeniului agroalimentar, energiei, modernizării industriale, în special în ceea ce privește educația și competențele pentru S3. IVAP ar trebui să demonstreze modul în care partenerii de proiect plănuiesc să-și consolideze legătura cu strategiile de specializare inteligentă (S3).

Aplicaţia prevede două faze, după cum urmează:

Faza 1: 1 mai – 30 noiembrie 2023; 350.000 EUR/proiect şi o durată de opt luni şi jumătate pentru implementare;
Faza 2: 15 ianuarie – 31 iulie 2024; după finalizarea satisfăcătoare a fazei 1, un proiect poate continua cu faza 2, care va consta din 6 luni şi jumătate pentru implementare și o finanțare suplimentară maximă de 400.000 EUR/proiect.
Rata de finanțare care se aplică proiectelor de selectate pentru finanțare este de până la 100%.

Instituțiile de învățământ superior trebuie să-și depună cererile pe portalul de aplicații al inițiativei HEI, aici, până la 28 februarie 2023, ora 18.00, ora României.

O platformă pentru colaborare/căutare de parteneri este disponibilă la adresa ce poate fi accesată aici.

Sesiuni informative online pentru a prezenta cererea de propuneri mai detaliat și pentru a răspunde la întrebările solicitanților au fost şi vor continua a fi organizate pentru toţi potenţialii beneficiari. Detaliile privind inregistrările sesiunilor deja desfăşurate, dar şi înscrirerile pentru cele viitoare din 10 ianuarie şi 7 februarie 2023 sunt disponibile pe pagina oficială.