Proiectul „SHARED GREEN DEAL” oferă autorităților locale/judeţene/regionale și organizațiilor non-profit oportunitatea de a colabora cu experţii care implementează această iniţiativă pentru a desfășura experimente sociale axate pe următoarele șase subiecte prioritare „Pactului ecologic european”: energia curată, economia circulară, renovările eficiente, mobilitatea sustenabilă, alimentația durabilă şi conservarea biodiversităţii.

Utilizând diverse abordări participative pentru a implica părțile interesate de la nivel local și cetățenii, experimentele vor aborda dimensiunile comportamentale, sociale și culturale legate de implementarea Pactului. Experimentele sociale urmăresc să faciliteze și să învețe din procesele de schimbare atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, în timp ce se colectează date de cercetare din acest proces. SHARED GREEN DEAL va oferi sprijin financiar de până la 22.000 EUR pentru derularea fiecărui experiment social local timp de un an de zile, începând cu primăvara/vara anului 2023. În total, 24 de locații europene vor fi selectate prin această iniţiativă (patru locaţii/prioritate).

Experimentele au obiective specifice în funcție de fiecare dintre cele șase priorităţi acoperite, iar termenul limită de aplicare este 31 ianuarie 2023.

Părţile interesate pot completa acest formular de exprimare a interesului pentru a intra în contact direct cu managerii proiectului şi a discuta în detaliu procesul de depunere a aplicaţiei finale.

Eligibilitate: orice autoritate locală, judeţeană sau regională (inclusiv municipalități, orașe mici şi municipii, dar și companii și agenții locale aflate în subordinea acestora) şi orice organizație non-profit (de exemplu, ONG-uri, organizații ale societății civile, asociații etc.) din statele membre ale UE şi ţări terţe participante la programul Orizont 2020.

Contact direct pentru detalii: Profesor Chris Foulds ([email protected]) şi Profesor Rosie Robison ([email protected]), managerii proiectului.

Proiectul este coordonat de către Universitatea Anglia Ruskin și reunește 22 de organizații de top din întreaga UE, inclusiv universități, instituții de cercetare, rețele europene și companii.