Comisia Europeană (CE) a deschis cererea generală de propuneri de proiecte 2023 a programului european „Life” 2021-2027, iniţiativă destinată finanţării acţiunilor pentru protejarea mediului şi politici climatice.

Agenţia Europeană Executivă pentru Mediu, Infrastructură şi Climă de la Bruxelles – CINEA, organism mandatat de Comisia Europeană să gestioneze această cerere, a organizat in perioada 25-26 aprilie a.c. două zile de informare destinate potenţialilor beneficiari eligibili.

Toate prezentările vor fi disponibile în curând pe pagina oficială, care poat fi accesată aici.

Programul LIFE este compus din două domenii de acţiune și patru subprograme, după cum urmează:

LIFE-Mediu:

– Natură și biodiversitate;

– Economia circulară și calitatea vieții

LIFE- Acţiuni pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice:

– Tranziția către energia curată;

– Atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice

Actuala cerere asigură fonduri pentru toate cele patru subprograme, dar şi pentru funcţionarea ONG-urilor europene interesate să activeze pe o durată stabilită de timp în domeniile vizate (granturi operaţionale) şi cu care Comisia europeană semnează un acord de parteneriat.

Aşadar, granturile pot finanța următoarele tipuri de acțiuni:

  • proiecte strategice de protejare a naturii, subprogramul „Natură și biodiversitate” – proiecte care sprijină realizarea obiectivelor Uniunii privind natura și biodiversitatea prin punerea în aplicare a unor programe de acțiune coerente în statele membre pentru a integra aceste obiective și priorități în alte politici și instrumente de finanțare;
  • proiecte strategice integrate, subprogramele „Economia circulară și calitatea vieții” și „Atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice”;
  • proiecte de acțiune standard (altele decât proiectele strategice integrate, proiectele strategice de protejare a naturii sau proiectele de asistență tehnică, care urmăresc obiectivele specifice ale programului);
  • proiecte de asistenţă tehnică, incluzând replicarea acesteia;
  • alte acțiuni necesare în vederea atingerii obiectivului general al programului.

O linie de finanţare specifică de 14.950.000 EUR asigură sprijin prin cofinanări de până la 90% pentru „proiecte pregătitoare LIFE care se adresează priorităților legislative și politice ad-hoc” (PLP). În acest an, finanţările vor fi orientate către proiecte care sprijină Natura şi biodiversitatea, Economia circulară şi calitatea vieţii, Tranziţia la o energie curată, Noul Bauhaus European (clădiri şi construcţii), iniţiativa Phoenix (intervenţii în Moldova şi Ucraina) şi Emerald Network (intervenţii în Ucraina).

Liniile de finanţare deschise în prezent sunt publicate pe platforma europeană „Funding and Tenders Opportunities”, fiecare dintre acestea prezentând atât textul oficial al cererii specifice, cât şi bugetul propriu, obiectivele specifice şi priorităţile, termenul limită pentru aplicaţii şi pagina de căutare de parteneri.

În funcţie de subprogram şi tip de cofinanţare, există mai multe termene-limită pentru depunerea candidaturilor.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din statele membre ale UE, Spaţiul Economic European sau ţări asociate (o listă este disponibilă pe pagina această pagină web.

Cofinanţările sunt cuprinse între 60% şi 75%, în funcţie de tipul de acţiune (doar pentru proiectele finanțate în cadrul subprogramului „Natură și biodiversitate”).

Buget total disponibil: 611.000.000 EUR

Contact direct pentru detalii privind cererea 2023 sau alte acţiuni ale programuli Life: [email protected] .

Punctele naționale de contact LIFE, incluzând pe cele ale României, pot oferi îndrumări solicitanților. Pentru a spori șansele candidaturilor de succes și, în special, pentru a evita concurența neintenționată între proiectele care au obiective similare, solicitanții potențiali sunt încurajați să recurgă la această asistență.

Acțiunile care au fost certificate printr-o „marcă de excelență” în cadrul programului LIFE (nu pot primi finanţare, dar îndeplinesc criteriile minime de calitate în urma unei evaluări prin cereri de propuneri de proiecte Life), pot beneficia de sprijin financiar prin alte fonduri europene precum FEDR, FSE+, FEADR.

Baza legală a cererii generale Life 2023 este Regulamentul (UE) 2021/783 al Parlamentului european şi al Consiliului din 29 aprilie 202.  Programul de lucru al CE valabil pentru perioada 2021-2024 constituie, deopotrivă, unul din documentele programatice ale cererii.