Agenţia Executivă Europeană pentru Educaţie şi Cultură (EACEA) de la Bruxelles, prin mandate de gestiune primit de la Comisia Europeană, a publicat la data de , 19 ianuarie a.c., textul oficial al cererii „Memorie europeană” 2023 din cadrul programului CERV – Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori 2021-2027.

Bugetul total al cererii: 10.200.000 EUR

Referinţa cererii: CERV-2023-CITIZENS-REM

Obiective:

Finanţarea vizează sprijinirea proiectelor care vizează comemorarea evenimentelor definitorii din istoria modernă a Europei, inclusiv cauzele și consecințele regimurilor autoritare și totalitare, precum și creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura, moștenirea culturală și valorile lor comune, îmbunătățind astfel înțelegerea lor asupra Uniunii, originile, scopul, diversitatea și realizările sale, precum și importanța înțelegerii reciproce și a toleranței.

Priorităţi pentru 2023:

  • Tranziția democratică, (re)construirea și consolidarea societății bazate pe statul de drept, democrația și drepturile fundamentale;
  • Consolidarea amintirii Holocaustului, a genocidului, a crimelor de război și a crimelor împotriva umanității pentru a consolida democrația în UE;
  • Migrație, decolonizare și societăți europene multiculturale;
  • Integrarea europeană și realizările ei definitorii.

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin doi solicitanți (solicitantul principal și cel puțin un co-solicitant, acesta nefiind entitate afiliată sau partener asociat) şi să respecte interesele și prioritățile politicii UE (cum ar fi politica de mediu, socială, de securitate, industrială și comercială etc.). Proiectele ar trebui să ia în considerare rezultatele unor acţiuni sprijinite de alte programe de finanțare ale UE. Complementaritățile trebuie descrise în propunere.

Durata implementării: între 12 și 24 de luni. Proiectele pot fi naționale sau transnaționale.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 6 iunie 2023; sistemul de aplicare va fi deschis pe 16 februarie, publicarea cererii permiţând părţilor interesate să demareze deja pregătirea unei propuneri de proiect.

Eligibilitate: solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie să fie organizații non-profit, publice sau private, sau organizaţii internaţionale din statele membre ale UE şi ţările participante la CERV. Pentru moment, şi-au manifestat interesul pentru participare ţările candidate şi potenţial candidate, dar şi cele pe cale de aderare: Albania, Bosnia şi Herţegovina,   Kosovo, Muntenegru, Serbia, Ucraina.

Pot fi finanţate următoarele tipuri de evenimente sau acţiuni: conferințe, workshop-uri, formări, seminarii, dezbateri, webinarii, expoziții, proiecții/realizări de filme, campanii, sondaje, cercetări, flashmob-uri etc.

Pentru întrebări individuale despre sistemul de depunere a aplicaţiilor, puteți contacta biroul de asistență IT al Comisiei Europene. Întrebările care nu sunt legate de IT trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: [email protected] sau la Punctul naţional de contact CERV.