La 6 februarie 2023, Platforma europeană pentru o tranziție justă (JTP) a lansat o cerere de candidaturi pentru asistență tehnică direcționată intitulată „JTP GROUNDWORK”. Prin această iniţiativă, se va acorda sprijin regiunilor eligibile ale „Fondului pentru Tranziție Justă” (JTF) în implementarea Planurilor Teritoriale de Tranziție Justă (TJTP).

Aplicaţia este deschisă până la 28 februarie 2023.

Exemple de servicii care ar putea fi oferite de către asistenţa tehnică:

  • identificarea și dezvoltarea proiectelor,
  • consolidarea capacităților administrațiilor regionale și locale și a altor părți interesate-cheie,
  • sprijin pentru mecanisme de guvernanță transparente, incluzive și eficiente pentru implementarea TJTP,
  • implicarea și mobilizarea părților interesate,
  • campanii de conștientizare și strategii de comunicare,
  • sprijin pentru implicare în cooperarea transfrontalieră cu alte regiuni JTF.

Toate informaţiile necesare depunerii unei candidaturi sunt disponibile pe pagina oficială a cererii: https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/02-06-2023-apply-for-just-transition-platform-groundwork-new-technical-assistance-for-just-transition-fund-regions_en