Direcţia generală pentru protecţie civilă şi operaţii de ajutor umanitar (DG ECHO) din cadrul Comisiei Europene a organizat la 10 martie a.c. o zi de informare privind noua cerere de propuneri de proiecte „Cunoştinţe pentru acţiuni de pregătire şi prevenţie” din cadrul programului european „Mecanismul pentru protecţie civilă a Uniunii” (UCPM) 2021-2027.

Această finanţare (primele două priorităţi) este singura din întregul pachet de granturi pe care UPCM le acordă care se adresează oricărui tip de organizaţii sau instituţii interesate de domeniul protecţiei civile şi al managementului riscului, indiferent de nivelul de guvernanţă – local, judeţean, regional, naţional sau transnaţional.

Prezenta cerere de propuneri are trei tematici pentru care se pot depune propuneri de proiecte:

  1. Prevenţie (acţiuni de reducere a riscurilor de dezastru care au în vedere populaţia, mediul şi bunurile, incluzând patrimoniul cultural). Principalele priorităţi sunt: avertizarea timpurie; evaluarea riscurilor, managementul riscurilor şi anticiparea; sensibilizarea faţă de riscurile potenţiale; prevenţia faţă de incendiile pădurilor;
  2. Pregătire; cele două priorităţi privesc pregătirea instituţională şi întărirea capacităţii de pregătire individuală prin formare şi instruire;
  3. Exerciţii la scară largă care implică toate părţile interesate de protecţia civilă: această prioritate este partea cea mai complexă ca tip de proiect şi activităţi şi vizează simularea unei situaţii de catastrofă (un scenariu), implicând instituţii, agenţii, organizaţii de la toate nivelurile de răspuns (local, regional, naţional şi european) şi activarea Mecanismului pentru Protecţie Civilă, aplicarea diferitelor strategii şi planuri de acţiune existente în astfel de situaţii şi participarea platformelor de cooperare deja existente la nivelul UE.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 4 mai 2023, semnarea granturilor pentru finanţare este prevăzută pentru lunile octombrie-noiembrie 2023.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din ţările participante la program – state membre, ţări candidate, ţări IPA, ţări care fac parte din Politica de Vecinătate a UE; consorţiile trebuie să fie constituite din minimum trei parteneri din minimum trei ţări eligibile. Pentru exerciţiile la scară largă pot participa doar entităţi de protecţie civilă.

Budget disponibil : 15.000.000 EUR ; cofinanţarea maximă este de 85% din totalul costurilor eligibile.

Durata maximă a implementării este de 24 de luni, o prelungire excepţională poate fi acordată punctual, în funcţie de situaţie.

Sursa de documentare pentru actuala cerere este portalul unic al Comisiei Europene: „Funding and Tender Opportunities

Contact pentru informaţii suplimentare: [email protected]