Comisia Europeană publicat textul oficial al cererii de propuneri de proiect al finanţării 2023 a programului european „CERV – Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori” care vizează componenta „Reţelele de oraşe

Astfel, potenţialii beneficiari au posibilitatea să demareze devoltarea unei propuneri de proiect şi constituirea parteneriatului, pagina oficială pentru depunerea aplicaţiilor urmând să se deschidă la 19 ianuarie 2023.

Rețelele de orașe vor oferi autorităţilor publice locale posibilitatea de a-și aprofunda și intensifica cooperarea și dezbaterea pe teme de interes comun, de a dezvolta asocieri durabile și de a-și contura viziunea pe termen lung pentru viitorul integrării europene.

Comisia se așteaptă ca proiectele să reflecte asupra unei narațiuni holistice privind Europa, una orientată către oameni şi viitor și constructivă, și care ar fi mai captivantă în special pentru generația tânără. Proiectele se pot baza pe rezultatul consultărilor cetățenilor și pot conduce la dezbateri despre modalități specifice de a crea o UE mai democratică, de a încuraja cetățenii să se angajeze din nou alături de UE și de a-i ajuta să dezvolte un sentiment mai puternic de apartenenţă la proiectul european.

Această cerere de propuneri își propune să sprijine următoarele inițiative politice: „Planul de Acţiune pentru Democraţia Europeană”, „Noul cadru strategic al UE privind romii: egalitate, incluziune şi participare”, „EU Citizenship Report 2020”.

Tematici de abordat:

  • promovarea conștientizării și dezvoltarea cunoștințelor cu privire la drepturile cetățeniei UE;
  • promovarea conștientizării și dezvoltarea cunoștințelor cu privire la cea de-a 30-a aniversare de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht (1 noiembrie 2023);
  • promovarea gradului de conștientizare, construirea cunoștințelor și împărtășirea celor mai bune practici cu privire la beneficiile diversității, egalității de gen, precum și măsuri eficiente de combatere a discriminării și rasismului la nivel local;
  • adunarea cetățenilor pentru a discuta despre acțiunile locale privind climă și mediu.

Bugetul total al cererii: 6.000.000 EUR.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 20 aprilie 2023.

Eligibilitate:

Solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:

  • să fie entități publice sau private,
  • să fie un organism public sau o organizație non-profit: orașe/municipalități și/sau alte niveluri de autorități locale şi intermediare sau comitetele lor de înfrățire sau alte organizații non-profit care reprezintă autorități locale şi intermediare (judeţene) din statele membre ale UE, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Ucraina