Comisia Europeană a deschis la sfârşitul lunii decembrie 2022 șase oportunităţi de finanţare prin programul «Orizont Europa» care au în vedere comunitățile rurale, de coastă și urbane, pentru a le ajuta să devină spaţii reziliente, incluzive, sănătoase și ecologice.

Cererile de finanţare au la bază Programul de lucru 2023-2024 al Comisiei pentru clusterul șase al programului – „Alimentaţie, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu” – şi vizează tematici precum incluziunea socială în zonele rurale, guvernanța teritorială și sinergiile rural-urban, analize comparative internaționale al politicilor rurale și teritoriale, etc.

Cele șase finanţări tematice pentru care autorităţile publice locale şi judeţene sunt direct eligible în cadrul unor consorţii internaţionale sunt:

Buget total disponibil: 38.500.000 EUR

Propunerile ar trebui să fie orientate spre inovare și trebuie să implementeze abordarea multi-actor, reunind mai multe domenii științifice, în special științe sociale și umaniste (de exemplu, sociologie, științe comportamentale, psihologie, economie etc.) și actori cu roluri și experiențe complementare (de exemplu, reprezentanți ai persoanelor într-o situație vulnerabilă, furnizori de servicii, incluzând pe cele pentru sănătate, asociații, autorități publice, specialişti în design spaţial şi amenajare teritorială etc.).

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 12 aprilie 2023

Toate condiţiile de eligibilitate, finanţare, procedură şi aplicare sunt disponibile in anexele generale ale programului „Orizont Europa”.

Pe paginile oficiale ale finanţărilor, Comisia a pus la dispoziţia potenţialilor beneficiari o platformă pentru înregistrarea propunerilor de parteneriat şi colaborare; la data prezentei comunicări sunt anunţate 24 de propuneri din Austria, Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Polonia, Slovacia, Spania şi Ucraina.

Punctul Naţional de Contact în România pentru finanţările programului „Orizont Europa” este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Pe pagina oficială a portalului unic „Funding and Tender Opportunities” sunt disponibile contactele persoanelor care fac parte din echipa ministerului responsabilă pentru program şi finanţările sale.

Contact general la Comisia Europeană, Serviciul de informaţii privind cercetarea:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/contact-us/research-enquiry-service_en

Solicitanţii interesaţi de finanţările clusterului 6, dar şi de orice altă finanţare a programului „Orizont Europa” au la dispoziţie o importantă bază informaţională, incluzând diferite webinarii de informare, care poate fi accesată la adresa https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview .

Surse de informare complementare pentru potenţialii beneficiari: