Oportunități în cadrul UNCJR

Finanțare Națională și Internațională

Stagii de inovare pentru cercetători și postdocotoranzi, finanțare prin programul „Next Generation Innovation Talents”

Stagii de inovare pentru cercetători și postdocotoranzi, finanțare prin programul „Next Generation Innovation Talents”

Comisia Europeană a deschis în cadrul programului „Orizont Europa” 2021-2027 cererea de propuneri de proiecte „Talente pentru inovare ale generației următoare”. Obiectivul schemei de finanţare „Next Generation Innovation Talents” este de a permite cercetătorilor și...

Finanțare a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie destinată consolidării capacității administrative din instituțiile de învățământ superior
Finanțare a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie destinată consolidării capacității administrative din instituțiile de învățământ superior

Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT), iniţiativă sprijinită financiar de către Uniunea Europeană, a lansat cea de-a treia cerere de propuneri de proiecte pentru Instituţiile de Învăţământ Superior (EIT HEI). Inițiativa ajută instituțiile de învățământ...

Depuneţi o aplicaţie pentru a beneficia de 22.000 EUR pentru acţiuni locale în sprijinul iniţiativei „Green Deal”
Depuneţi o aplicaţie pentru a beneficia de 22.000 EUR pentru acţiuni locale în sprijinul iniţiativei „Green Deal”

Proiectul „SHARED GREEN DEAL” oferă autorităților locale/judeţene/regionale și organizațiilor non-profit oportunitatea de a colabora cu experţii care implementează această iniţiativă pentru a desfășura experimente sociale axate pe următoarele șase subiecte prioritare...