Oportunități în cadrul UNCJR

Finanțare Națională și Internațională

Stagii de inovare pentru cercetători și postdocotoranzi, finanțare prin programul „Next Generation Innovation Talents”
Stagii de inovare pentru cercetători și postdocotoranzi, finanțare prin programul „Next Generation Innovation Talents”

Comisia Europeană a deschis în cadrul programului „Orizont Europa” 2021-2027 cererea de propuneri de proiecte „Talente pentru inovare ale generației următoare”. Obiectivul schemei de finanţare „Next Generation Innovation Talents” este de a permite cercetătorilor și...