La 13 iunie a.c., Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă Europeană pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, instituţie mandatată de către Comisia europeană să gestioneze fondurile instrumentului de cooperare interregională finanţat prin FEDR – „Interregional Innovation Investment – I3”, a organizat o sesiune de informare cu prilejul lansării a două cereri de finanţare 2024. Întregistrarea reuniunii este deja disponibilă pe pagina Online Info Session – Interregional Innovation Investment instrument -Strand 1 and 2a – 13 June 2024 (youtube.com).

I3 sprijină o cooperare interregională mai puternică în materie de investiții și creează conexiuni sustenabile prin conectarea ecosistemelor regionale în domenii de specializare inteligentă partajate, vitale pentru a accelera adoptarea de către piață a rezultatelor cercetării și pentru a stimula inovarea.

Cererile pentru propuneri de proiecte se concentreaza pe 2 direcţii:

Componenta 1 – vizează consorțiile de actori din domeniul inovării de la nivel regional (cu niveluri diferite de dezvoltare și performanță în materie de inovare), cu domenii de specializare inteligentă comune sau complementare, care sunt pregătite să facă investiții în proiecte de inovare interregionale ; domeniile vizate sunt tranziţia ecologică, tranziţia digitală şi producţia inteligentă ;

Componenta a 2-a – se concentrează pe sprijinirea investițiilor interregionale în inovare, care vizează dezvoltarea lanțurilor valorice în regiunile mai puțin dezvoltate și consolidarea integrării actorilor din domeniul inovării în lanțurile valorice din UE.

Data limită pentru depunerea candidaturilor: 5 decembrie 2024

Bugetul alocat: 31.000.000 EUR şi 36.000.000 EUR ; cofinanţare între 70-100%

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din statele eligibile pentru această iniţiativă (lista)