Comisia europeană a deschis în cadrul programului „Orizont Europa” 2021-2027 finanţări pentru autorităţile locale şi regionale care doresc să se implice în proiecte destinate schimbărilor climatice.

Titlul cererii : „Sprijin pentru implementarea Misiunii UE: Adaptare la schimbările climatice

Context: Cele 5 Misiuni ale UE reprezintă o nouă modalitate de a aduce soluții concrete la unele dintre cele mai mari provocări ale societăţii noastre. Acestea au obiective ambițioase și vor produce rezultate concrete până în 2030.

Misiunea “Adaptarea la schimbările climatice” este una dintre aceste Misiuni.

În februarie 2021, Comisia Europeană a adoptat o strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, care stabilește modul în care UE se poate adapta la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice și poate deveni rezilientă la aceste provocări până în 2050.

Fiind convinsă că trebuie să ne adaptăm acum la clima de mâine, UE a lansat o Misiune specifică pentru a promova reziliența tuturor la schimbările climatice, fie că este vorba de regiuni, orașe sau comunități locale. Bazându-se pe cercetare și inovare, Misiunea își propune să alinieze la obiectivele sale concrete toți actorii și părțile interesate relevante pentru a obține rezultate tangibile. soluții și efecte concrete.

Comunicarea Comisiei privind misiunile COM(2023)457, adoptată la 19 iulie 2023, a confirmat importanța strategică a misiunii „Adaptarea la schimbările climatice”, pentru a permite Europei să se pregătească pentru efectele inevitabile ale schimbărilor climatice și să accelereze transformarea într-o Europă rezilientă la aceste modificări.

O abordare regională

Misiunea dorește să mobilizeze toți actorii, cum ar fi nivelul naţional, autoritățile regionale și locale, institutele de cercetare, industria, investitorii și cetățenii, pentru a crea un impact real și de durată și pentru a accelera transformarea acestora spre a deveni reziliente la schimbările climatice. Prin semnarea Cartei Misiunii, cele 308 de regiuni, orașe și autorități locale s-au angajat să colaboreze pentru a trece mai repede la o Europă rezilientă la schimbările climatice.

Misiunea își propune să sprijine în mod prioritar regiunile și autoritățile locale mai puțin dezvoltate, care sunt mai vulnerabile la impactul climatic și au o capacitate de adaptare redusă.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 18 septembrie 2024

Bugetul total disponibil: 123.965.527 EUR

Tematici pentru granturile disponible:

  1. “Informarea regiunilor și a autorităților locale despre soluțiile disponibile și aplicabile pentru adaptarea la schimbările climatice”;
  2. “Colaborarea nivelului național cu nivelurile regionale și locale implicate (guvernanța pe mai multe niveluri)”;
  3. “Elaborarea și perfecționarea indicatorilor bazaţi pe rezultat pentru a măsura progresele înregistrate în ceea ce privește reziliența la schimbările climatice la nivel național, regional și local, inclusiv cunoștințele și feedback-ul obținut în cadrul Misiunii”;
  4. “Cercetarea interacțiunii complexe dintre criza climatică și cea a biodiversității în vederea unor abordări și soluții mai sistemice”;
  5. “Îmbunătățirea proiectării pentru abordări transformative și consolidarea capacității locale în vederea punerii în aplicare a soluțiilor disponibile axate pe adaptarea la schimbările climatice”;
  6. “Demonstrarea unor abordări pentru îmbunătățirea rentabilităţii soluțiilor prin proiectare şi luarea în considerare a beneficiilor comune (atenuare și adaptare) pentru a îmbunătăți fluxurile de venituri”;
  7. “Demonstrarea unor soluții adaptate în mod specific zonelor rurale și comunităților locale cu populație mică/medie”;
  8. “Demonstrarea de abordări de către regiuni și autorități locale axate pe creșterea rezilienței la schimbările climatice a celor mai vulnerabile grupuri sociale (reziliența justă la schimbările climatice)”;
  9. “Soluții sistemice și intersectoriale pentru reziliența la schimbările climatice, adaptate la nevoile locale ale regiunilor și autorităților locale”.

Comisia europeană a pus la dispoziţia potenţialilor beneficiari o platformă pentru căutare de parteneri disponibilă aici