Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară  (PNCCF) 2015-2023 are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral și deschiderea cărților funciare la...
Inițiativa de Programare Comună “Urban Europe”

Inițiativa de Programare Comună “Urban Europe”

JPI Urban Europe – Inițiativa de Programare Comunā “Urban Europe” (cofinanțare prin programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene „Orizont 2020” în temeiul acordului de subvenționare nr. 101003758) a deschis cererea de propuneri de proiecte JPI Urban Europe –...