Se lansează Programul național  privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități.

Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

DATĂ ÎNCEPEREDATĂ ÎNCHIDERESUMA ALOCATĂ PROGRAMULUI DE FINANȚARE
08 decembrie 202131 martie 2022
sau
după epuizarea bugetului alocat
500.000.000 lei

 Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice. Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.

Indicatorii de performanță ai Programului sunt:

 • numărul de stații de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României;
 • cantitatea de CO2 diminuată prin instalarea stațiilor

Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.

Ce se finanțează:

 • Stațiile de reîncărcare formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu la o putere ≥ 50 kW și un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.
 • Stațiile de reîncărcare trebuie să fie în conformitate cu cerințele standardului pe părți SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).
 • Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.
 • Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP — Open Charge Point Protocol — minimum 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză.

Finanțarea în cadrul programului se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Finanțarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:

 • instituție publică — maximum 800.000 lei;
 • UAT — municipiul București — maximum 8.000.000 lei;
 • subdiviziune a municipiului București — maximum 8.000.000 lei;
 • UAT — municipiu de rang I — maximum 4.000.000 lei;
 • UAT — municipiu de rang II — maximum 3.000.000 lei;
 • UAT — oraș — maximum 2.000.000 lei;
 • UAT — comună — maximum 1.000.000 lei;
 • UAT — județ — maximum 4.000.000 lei;
 • instituție publică/UAT — localizată în stațiuni turistice de interes național — maximum 3.000.000 lei; Ø instituție publică/UAT — localizată în stațiuni turistice de interes local — maximum 2.000.000 lei;
 • zonă metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reședință de județ/municipiului București — maximum 2.000.000 lei.

Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului.

Toate detaliile programului se pot găsi aici.