Programul Locuințe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și care doresc să cumpere o locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL).

Pentru a putea cumpăra o locuința construită prin acest program, aveți nevoie de finanțare, reprezentată de un avans (depus de solicitant) și de un credit ipotecar (contractat de la băncile partenere).

Cadru legislativ:                             

  • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările ulterioare
  • Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare

Pentru a vedea mai multe informații puteți accesa site-ul ANL.

Scop: Construirea de locuințe proprietate personală cu finanțare din credite ipotecare și realizarea unui fond locativ în proprietate privată.

Obiective: Continuarea lucrărilor de execuție la obiectivele de investiții începute în anii anteriori și promovarea de investiții noi și începerea lucrărilor de execuție pentru acestea.

Beneficiari: Beneficiarii de credite ipotecare

Surse de finanțare: Din surse proprii ale beneficiarilor și credite ipotecare acordate de băncile agreate de Agenția Națională pentru Locuințe.

Prezentarea programului: 

Creditul ipotecar este acordat de instituții financiare agreate de Agenția Națională pentru Locuințe. Creditul ipotecar este garantat prin ipoteci pe teren și construcțiile ridicate pe acesta ulterior constituirii ipotecii în limita unei valori stabilite a acestora și pe măsura utilizării creditului. Până la rambursarea integrală a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi înstrăinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Pentru construcția de locuințe suma creditului va fi pusă la dispoziția beneficiarului de credit în mod eșalonat, plata făcându-se direct către constructor. Împrumutatul are obligația să încheie un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toată durata creditului ipotecar. Cuantumul creditului care se acordă este condiționat de posibilitățile de rambursare ale beneficiarului. Acordarea creditelor ipotecare pentru construcția de locuințe este condiționată de posibilitatea beneficiarului de a acoperi în avans, din surse proprii, diferența dintre costul integral al locuinței și cuantumul creditului care se poate acorda.

Pentru construcția de locuințe, Agenția Națională pentru Locuințe își constituie un portofoliu de terenuri prin solicitarea și preluarea acestora, conform legii, din patrimoniul public al statului sau al unităților administrativ – teritoriale. În paralel cu verificarea solvabilității financiare a solicitanților care au optat pentru construcția de locuințe proprietate personală prin ANL, agenția organizează și desfășoară achiziția proiectării și execuției lucrărilor și obține autorizația de construire. După adjudecarea licitațiilor de achiziție a proiectării și a execuției lucrărilor, odată cu încheierea contractului între ANL și antreprenorul general, beneficiarii de credit pentru construcția de locuințe prin ANL sunt solicitați să se prezinte pentru încheierea și semnarea: unui contract de mandatare a ANL pentru a-i reprezenta în derularea contractelor de construire a locuințe; contractului de construire a locuinței; contractului de creditare Construirea locuințelor, recepționarea acestora și predarea către beneficiari este urmărită și realizată de ANL, împreună cu beneficiarii locuințelor, conform clauzelor și împuternicirilor înscrise în contractul de mandat.