Programul privind asigurarea primelor de stat pentru economisirea și creditarea în sistem colectiv are ca scop sprijinirea dezvoltãrii sistemului de finanțare a locuințelor, prin intermediul bãncilor de economisire și creditare în sistem colectiv. Obiectivul programului este de a crea noi mecanisme de finanțare a sectorului imobiliar.

Cadru legislativ:

  • OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului cu modificările și completările ulterioare (Titlul II – Capitolul V);
  • Ordinul comun MDRL/MFP nr. 509/2471/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
  • Legea nr. 164/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
  • Ordinul comun MDRAP/MFP nr. 1156/1697 din 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 509/2471/2009.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, aici se pot consulta material suplimentare.

Beneficiari: Persoanele fizice cu cetãțenia românã și cu domiciliul stabil în România, care încheie un contract de economisire și creditare cu una dintre cele douã bănci pentru locuințe.

Surse de finanțare: Conform Legii bugetului de stat anual.

Prezentarea programului: Ministerul Dezvoltãrii, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) deruleazã Programul de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin intermediul celor douã bănci pentru locuințe – Aedificium Banca pentru Locuințe (anterior Raiffeisen Banca pentru Locuințe) și B.C.R. Banca pentru Locuințe. La începutul fiecãrui an, cele douã bănci pentru locuințe transmit MDLPA solicitarea de primă de stat pentru beneficiarii care au dreptul să primească prima de stat în conformitate cu prevederile legale indicate mai sus. MDLPA verificã solicitãrile anuale transmise de cele douã bănci pentru locuințe, elaboreazã notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare, în vederea decontãrii primelor de stat și urmãrește aprobarea notelor de fundamentare și a încadrãrii plãților în bugetul aprobat cu aceastã destinație în bugetul MDLPA.

NOTĂ: În ceea ce privește prevederile Legii nr. 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, acestea nu se aplică retroactiv, ci doar viitoarelor contracte de economisire-creditare. Pentru contractele vechi, aflate în derulare, băncile pentru locuințe vor trata primele de stat pe baza vechii legislații.