Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România doreşte să achiziţioneze servicii de organizare de evenimente în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale” cod SMIS 130587 cod SIPOCA 50, prin aplicarea procedurii proprii, în conformitate cu art. 68 alin. (1) lit. h) și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, precum și în conformitate cu PROCEDURA PROPRIE aprobata prin DECIZIA nr. 7/14.01.2021 – MANUAL PROCEDURI DE LUCRU INTERN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE PS.12.

Cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente

 Valoarea estimată pentru achiziția serviciilor este de 89.250,00 lei fără TVA.

 Documente:

Invitație de participare

Model de contract

Caiet de sarcini

Formulare

Atribuire