Ca în fiecare an, Comitetul European al Regiunilor (CoR) lanseazā cererea pentru contribuții în vederea participārii la inițiativa „Open Doors”. 

În cadrul acestei inițiative, consiliile județene au o vastā experiențā în trecut, participând cu standuri de promovare a tradițiilor şi specificitāții regiunii lor. Începând cu 2006, numeroase candidaturi ale membrilor UNCJR au primit evaluāri favorabile din partea organizatorilor (CoR) şi au deşfāşurat, în acest sens, diverse acțiuni cu impact în capitala europeanā. 

Dupā cum deja echipa UNCJR de la Bruxelles a informat anul trecut, în contextul crizei sanitare prin care Europa trece, „Open Doors” a devenit o acțiune digitalizatā, desfāşurându-se în variantā virtualā şi prin comunicare cu ajutorul mediei sociale. Vineri, 12 martie a.c., Comitetul European al Regiunilor a lansat  „Ziua porților deschise la instituțiile europene” ediția 2021, manifestare care va avea loc chiar de Ziua Europei, la 9 mai a.c., datā care celebreazā „Declarația Schuman” – punctul de plecare al Uniunii Europene pe care o cunoaştem în prezent; inițiativa îşi propune, de asemenea, şi o sensibilizare a cetățenilor europeni cu privire la proiectul comunitar. 

Comitetul European al Regiunilor participă la Ziua Europei 2021 împreună cu celelalte instituții ale UE și invitā regiunile, județele şi oraşele care au birouriregionale, în calitate de parteneri-cheie, sā i se alāture şi să participe la acest eveniment. În acest scop, se solicita regiunilor, județelor și orașelor interesate să furnizeze informații despre zona lor (criteriile sunt explicate mai jos), acestea urmând a fi folosite pe canalele de socializare ale CoR pentru a îmbunătăți participarea digitală. 

Ce presupune candidatura pentru participare: 

  1. Fotografii: Se solicitā furnizarea a 3-5 fotografii reprezentative de înaltă calitate care aratā un aspect tradițional pentru regiunea/județul/orașul respectiv (de exemplu, peisaje, clădiri, gastronomie, costume, dansuri, o carte scrisă de un autor regional, un produs fabricat în orașul sau zona respectivā, câmpuri de sare de mare, vinării, mori de vânt, etc.). Fotografiile ar trebui să permită publicului să recunoască și să ghicească regiunea/orașul cu care pot fi asociate imaginile, fārā ca asocierea sā fie foarte evidentā. Se sugereazā selectarea fotografiilor cu un nivel de dificultate degresiv (de la dificil la ușor) pentru a se ghici ce regiune/ județ/oraș reprezintă. Aceastā inițiativā este, de asemenea, o oportunitate de promovare localā, în special pentru acele teritorii sau comunitāți care nu sunt foarte celebre sau sunt cunoscute doar local. Cerințe pentru fotografie: fără drepturi de autor, rezoluție înaltă, orientare orizontală. Fotografiile selectate vor fi folosite pentru postările de pe rețelele de socializare în zilele următoare, în timpul și după 9 mai. Acestea vor fi prezentate într-un „carusel”, variind de la greu la ușor de ghicit, pentru a permite publicului interesat să ghicească ce regiune sau oraș reprezintă. După ultima fotografie prezentatā, regiunea/județul/orașul în cauză trebuie sā fie descoperit/ă. 
  2. Text: Un paragraf va fi plasat după ultima fotografie pentru a însoți numele descoperit al regiunii/județului/orașului respectiv. CoR solicitā, aşadar, şi un text complet redactat (fără puncte de paragraf („bullet points”), maximum 500 de caractere cu spații), care prezintă regiunea, județul sau orașul, cu accent pe comunitate și/sau parteneriat cu alte regiuni/județe/ orașe. De asemenea, textul ar trebui să includă un răspuns la cel puțin una dintre cele 2 întrebări de mai jos. Participanții sunt rugați să evite jargonul UE și să ținā cont că acest text este destinat publicului larg. 
    a) Ce valoare adăugată aduce UE regiunii/județului/orașului dumneavoastrā? 
    b) Ce face Europa să fie regiunea noastră (comună)? 
  3. Numele regiunii/ județului/orașului și țării 
  4. Numele instituției/organismului participant
  5. Persoana de contact (nume, prenume, e-mail, număr de telefon) 

Entitāțile interesate sā participe sunt rugate sā se alāture inițiativei printr-un e-mail de rāspuns, transmițând informațiile solicitate, până la 31 martie 2021.