LDnet, rețea europeană informală înființată în 2011 pentru a reuni cunoștințele și oamenii implicaţi în dezvoltarea locală a zonelor rurale, de coastă și urbane din Europa, în calitate de organizator, invită părţile interesate să participe la evenimentul de consolidare a capacităților UE axat pe CLLD – „Community-Led Local Development – CCLD” (dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) al „Inițiativei Urbane Europene” (IUE).

Acest eveniment se va desfășura la Timișoara în perioada 7 – 9 iunie 2023, fiind adresat GAL-urilor, autorităților de management, organismelor intermediare și autorităților urbane. Manifestarea este concepută ca un eveniment dinamic și interactiv, care va include sesiuni plenare, ateliere personalizate, standuri și vizite de studiu. Obiectivul este de a crește capacitatea autorităților urbane și a părților interesate de a furniza CLLD de înaltă calitate în zonele urbane prin politica de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027.

Sursa de informare şi pagina destinată înregistrărilor poate fi consultată aici.  

Agenda evenimentului: