În momentul de față sumele alocate prin legea anuală a bugetului de stat, calculate în funcție de numărul de persoane asistate sau numărul de copii instituționalizați nu acoperă necesarul de fonduri financiare pentru respectarea standardelor de calitate stabilte de legislația în vigoare. Ținând cont de faptul că în proporție de 90% aceste activități sunt finanțate de la bugetul de stat și 10% din sursele proprii ale consiliilor județene, evoluția creșterii prețurilor la alimente, produse industriale și în special al utilităților, considerăm necesară corelarea finanțării de la bugetul de stat cu costurile actuale pentru a putea îndelipni competențele prevăzute de lege.” – Adrian-Ioan Veștea, președinte al UNCJR.

Documentul de poziție poate fi consultat aici.