Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) salută inițiativa legislativă adoptată de Guvernul României, privind salarizarea personalului implicat în implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Considerăm că este un demers firesc pentru atingerea țintelor de absorbție a finanțărilor din fonduri europene nerambursabile și Mecanismului de redresare și reziliență, având în vedere contribuția majoră pe care autoritățile administrației publice locale o au în atingerea acestui obiectiv strategic de dezvoltare al României, prin implementarea, la nivel local, a acestor proiecte.

UNCJR a sesizat, încă de la începutul anului 2023, la câteva zile de la publicarea în Monitorul Oficial, din data de 28 decembrie 2022, a modificărilor introduse prin Legea nr. 378/2022 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Guvernul României și ministerele de resort, să dispună modificările legale care se impun pentru abrogarea unor dispoziții cu caracter discriminatoriu. Stimularea financiară a personalului este o măsură recunoscută pentru atragerea şi menţinerea specialiştilor în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, raportat la importanţa asigurării capacităţii administrative a beneficiarilor de fonduri europene și atingerea obiectivelor,  implementarea proiectelor cu finanțare europeană reprezintă un obiectiv strategic de dezvoltare a României.

Asociația noastră adresează pe această cale mulțumiri ministrului Ioan-Marcel Boloș și echipei sale de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru inițiativa de eliminare a acestor dispoziții legale neunitare și discriminatorii aplicabile personalului nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora în raport cu celelalte categorii de personal, aflate în situații similare.

Astfel, ca urmare a inițierii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 19/31.01.2023 pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, prin care s-au dispus măsuri pentru aplicarea unitară a stimulării financiare pentru personalul implicat în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și pentru cele finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, indiferent de nivelul administrativ în care își desfășoară activitatea.

Mai mult, prin acest act normativ au fost uniformizate indemnizațiile lunare ale președinților consiliilor județene și primarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum și prin Mecanismul de redresare și reziliență de la 25% la 50%, pentru că era nefiresc ca cei care răspund de gestionarea portofoliului de proiecte, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv președinții consiliilor județene și primarii, să beneficieze de o indemnizație neproporțională cu nivelul de răspundere.

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România apreciază sprijinul Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene și a Guvernului asupra problemelor administrației publice locale precum și discuțiile constructive pe subiectele de interes, considerând că doar printr-un dialog constant se pot identifica și pune în practică cele mai bune soluții la problemele cu care se confruntă administrația publică locală.