În perioada 29-30 septembrie 2022, la Galați,  a avut loc primul atelier de lucru organizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) dedicat Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod MySMIS: 130587, Cod SIPOCA: 750.

Primul atelier de lucru s-a axat pe analiza procesului actual de comunicare/consultare, identificarea problemelor și a modului de soluționare, în vederea stabilirii formatului instrumentului IT&C de comunicare/consultare și a eficientizării procesului de consultare/comunicare.

În cadrul evenimentului s-a analizat procesul actual de funcționare a mecanismului de comunicare între MDLPA și structurile asociative ale administrației publice locale și s-au identificat problemele și modul de soluționare, în vederea stabilirii formatului instrumentului IT&C de comunicare/consultare și a eficientizării procesului de consultare și comunicare cel mai eficient pentru nevoile administrației publice locale.

Proiectul implementat de MDLA în parteneriat cu cele patru structuri asociative ale administrației publice locale, UNCJR, AMR, AOR, AcoR este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) și se încadrează în Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și are ca scop consolidarea capacității administrative a autorităților administrației publice centrale și locale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional.