Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), reprezentată de directorul general adjunct UNCJR și președinte de onoare al Asociației Directorilor Economici și Contabili din Județele din România, Sirma Caraman, participă la Adunarea Generală a Asociației Directorilor Economici și Contabili din Județele din România (ADECJR).

La evenimentul desfășurat la Miercurea-Ciuc în perioada 21-24 septembrie 2022, prezidat de președintele ADECJR și directorul economic al Consiliului Județean Tulcea, Nicoleta Anton, participă, ca invitați, reprezentanții administrației publice centrale, directorii generali din cadrul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Melania Rusnac și Iustin-Dan Marinescu, directorul general din cadrul Ministerului Finanțelor, Laurențiu Dodocioiu, Petre Crișan și membrii ADECJR.

De-a lungul întâlnirii, au fost dezbătute subiecte referitoare la gestionarea eficientă a resurselor financiare la nivelul autorităților locale, promovarea transparenței în administrarea fondurilor publice, precum și implementarea proiectelor de dezvoltare sustenabilă în toate județele României. Totodată, au fost dezbătute problemele întâmpinate de consiliile județene în colectarea surselor de finanțare. Directorul general din cadrul Ministerului Finanțelor, Laurențiu Dodocioiu a prezentat proiectul de Ordin privind  angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, fiind făcute observații pentru îmbunătățirea actului legislativ de către membrii ADECJR. De asemenea, au fost analizate aspecte privind finanțarea asistenței sociale și protecției copilului, reglementări financiar contabile.

UNCJR colaborează activ cu structurile asociative profesionale de la nivelul județelor, cum ar fi Asociația Directorilor Economici și Contabili din Județele din România, Asociația Secretarilor Generali ai Județelor din România, Asociația Arhitecților Șefi de Județe și Asociația Asistenților Sociali din România. Această colaborare este esențială, deoarece doar prin eforturi comune putem contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ pentru administrația publică locală, consolidând astfel serviciile destinate comunităților locale.

Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România reunește directorii economici ai consiliilor județene din România, având scopul armonizării și perfecționării activității pentru realizarea politicii economico-financiare realizate de administrațiile publice locale. Obiectivul asociației este asigurarea unui management financiar performant și durabil prin îmbunătățiri de proces cu scopul formării unui corp de funcționari publici competenți.