Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) a fost gazda delegației Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE) privind vizita de monitorizare în vederea respectării și aplicării Cartei Europene a Autonomiei Locale în România.

Structurile asociative ale administrației publice locale, UNCJR, Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) și Asociația Comunelor din România (ACoR) s-au întâlnit miercuri, 12 octombrie a.c., cu delegația CPLRE formată din raportorii Marc Cools (lider al Grupului Politic „En Avant” la Consiliul Municipal Uccle din Bruxelles, președinte al Grupului Liberal-Democrat la Congresul Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei) și David Eray (președintele Guvernului Jura și ministru al mediului pentru această regiune, președintele delegației Elveției la Congres) alături de Stéphanie Poirel (secretar al comitetului de monitorizare), Guillaume Loiseau (cosecretar al comitetului de monitorizare) și Tania Groppi (expert independent privind Carta europeană a autonomiei locale).

Din partea administrației publice locale au participat: Cătălin – Dumitru Toma, președintele CJ Vrancea și președintele delegației României la Congres, Constantin Toma, primarul municipiului Buzău și președinte executiv al AMR, Attila Korodi, primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Emilian Oprea, primarul orașului Chitila și vicepreședinte al delegației României la Congres, Anastase Moraru, primarul orașului Isaccea și Valentin Ivan, primar al comunei Sadu, dar și Diana Iancu, decan al Facultății de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Expert independent al Grupului de experți privind Carta Europeană a Autonomiei Locale din cadrul Consiliului Europei.

Discuțiile s-au axat pe aspecte ce țin de implementarea valorilor și a principiilor democratice la nivelul autorităților publice locale și regionale, prin prisma respectării prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale. 

De la ultima vizită de monitorizare România a făcut pași importanți în implementarea prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, punctele de interes în cadrul discuțiilor fiind: modul de finanțare al autorităților administrației publice locale și asigurarea resurselor financiare proporțional cu competențele lor, așa cum se prevede la art.9 paragraful (2) din Carta Europeană a Autonomiei Locale; mecanismele de consultare ale autorităților publice locale de către Guvern și Parlament;  descentralizarea atribuțiilor către autoritățile publice locale cu asigurarea resurselor financiare și patrimoniale; statutul aleșilor locali și compensarea financiară a acestora; participarea cetățenilor în procesul decizional local, urmând a se propune în viitorul apropiat, semnarea și apoi ratificarea Protocolului adițional la Carta Europeană a Autonomiei Locale privind dreptul de a participa la afacerile unei colectivități locale (CETS nr. 207).

Menționăm că raportul de monitorizare și recomandare aferent vizitei din anul 2022 va fi adoptat în sesiunea plenară a CPLRE din martie 2023.

România a devenit membră a Consiliului Europei pe 7 octombrie 1993, a semnat Carta Europeană a Autonomiei Locale pe data de 4 octombrie 1994 și a ratificat-o prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997. Țările care au ratificat Carta sunt obligate să respecte prevederile acesteia. Carta cere implementarea unui set minim de drepturi care formează baza esențială a autoguvernării locale în Europa. Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei se asigură că aceste principii sunt respectate în cele 46 de state membre ale Consiliului Europei.