Prezenatrea proiectului

Proiectul European Local Citizens se axează pe garantarea drepturilor cetățenilor UE și pe evaluarea impactului Tratatului de la Maastricht asupra vieții acestora. Prin intermediul unui mix de evenimente internaționale și locale, proiectul va sublinia importanța Tratatului de la Maastricht, care a reprezentat fundamentul Uniunii Europene așa cum o cunoaștem în prezent. Acest tratat a marcat „o nouă etapă în procesul de integrare europeană” și a introdus conceptul de cetățenie europeană, alături de moneda unică, euro.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

Creșterea gradului de conștientizare a drepturilor cetățenești ale UE și a valorilor comune europene și a standardele democratice, în special a expaților, migranților, tinerilor, femeilor și altor grupuri subreprezentate. Aceasta este o inițiativă importantă, mai ales în contextul alegerilor europene din 2024, și are ca scop stimularea participării acestor grupuri la alegerile locale și la procesul de formulare a politicilor.

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța împlinirii celor 30 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht și inițierea de dezbateri la nivel local privind impactul acestui tratat asupra cetățenilor UE.

Partenerii proiectului

Fundația Panicos Hdjihambis

Cipru

În cadrul proiectului vor fi organizate șase evenimente locale, câte unul în fiecare țară și șase evenimente internaționale menite să implice direct peste 350 de participanți.

Evenimentul de deschidere al proiectului a fost organizat de Asociația Națioanală a Autorităților Locale din Ungaria în Budapesta în data de 21 februarie 2024 cu tema „Impactul Tratatului de la Maastricht și al cetățeniei europene asupra autorităților locale.”