Președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) Adrian Ioan Veștea a avut astăzi o întâlnire de lucru la sediul Guvernului cu prim-ministrul României Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mircea Abrudean.

UNCJR apreciază sprijinul Guvernului asupra problemelor administrației publice locale precum și discuțiile constructive pe subiectele de interes, apreciind că o mare parte din problemele semnalate la întâlnirea din decembrie de la sediul Guvernului au fost rezolvate sau sunt în curs de rezolvare.

În urma concluziilor desprinse din discuțiile purtate de președinții de consilii județene în cadrul Adunării Generale, recent încheiată la Brașov, au fost abordate teme de interes pentru consiliile județene, precum promovarea Codului Finanțelor Publice Locale, promovarea și aprobarea legii sectoriale a descentralizării în domeniul tineretului și sportului,  finanțarea activității de asistență socială și protecția copilului, a mecanismului de decontare a transportului elevilor, a activității de tineret și a centrelor militare. În ceea ce privește dezvoltarea investițiilor locale, au fost abordate aspecte legate de completarea legii exproprierilor, modificări solicitate de UNCJR îndeosebi pentru proiectele privind sistemele de management integrat al deșeurilor.  De asemenea, un alt subiect semnalat de UNCJR s-a referit la Codul silvic, mai exact la soluțiile care să răspundă dificultăților întâmpinate în cazul scoaterii definitive din fondul forestier a unor terenuri necesare realizării unor obiective de interes județean.

Astfel, UNCJR a semnalat nu mai puțin de 11 solicitări de propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ ce ar putea duce la rezolvarea unor probleme de interes județean precum și realizarea investițiilor, având în vedere finanțările europene în cadrul actualului exercițiu financiar 2021 – 2027.

Un deziderat pentru Guvern și consiliile județene este colaborarea pentru operaționalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență, temă ce a fost abordată în cadrul discuțiilor. Reprezentanții UNCJR și-au exprimat disponibilitatea de a fi cooptați în consultări legate de implementarea PNRR, astfel încât finanțările să fie cât mai adaptate la nevoile județului.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, cel care, de altfel, a înțeles încă de la începutul mandatului domniei sale că autoritățile publice locale sunt baza administrației având contactul direct cu nevoile cetățeanului și a avut de fiecare dată întreaga deschidere pentru dialog şi pentru rezolvarea problemelor ridicate de preşedinţii de consilii judeţene reuniţi în cadrul UNCJR. Totodată, domnii miniştri prezenţi la discuţii au fost foarte receptivi la propunerile noastre. Cele 11 chestiuni pe care le-am adus în atenţia Guvernului sunt foarte importante pentru reglementarea clară a modului în care ne desfăşurăm activitatea în teritoriu. De aceea, sunt convins că vom obţine în cel mai scurt timp răspunsurile şi clarificările legislative cerute, astfel încât să putem să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor cetăţenilor şi totodată să îndeplinim, în toate domeniile de activitate, obligaţiile asumate de ţara noastră prin aderarea la Uniunea Europeană”, a concluzionat preşedintele UNCJR, Adrian-Ioan Veştea, la încheierea întrevederii de la Guvern.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înființată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, ce reuneşte toate consiliile judeţene din România ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR are scopul de a promova dezvoltarea economico-socială durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Adrian-Ioan Veștea

președinte UNCJR / președinte CJ Brașov

Tel. 0721 242 727

[email protected]

https://www.uncjr.ro