Atelierul internațional cu tema „Sprijinirea și dezvoltarea capacității cetățenilor și a organizațiilor societății civile pentru facilitarea proceselor mai participative și implicarea cetățenilor” a avut loc pe 20 februarie 2024 la sediul Asociației Națioanale a Autorităților Locale din Ungaria (TÖOSZ) din Budapesta.

În cadrul eveniemntului partenerii din Grecia, Ungaria, Slovenia și Spania  au prezentat bune practici și inițiative locale. De asemenea, gazda eveniemntului  a prezentat  proiectul „Școala de Afaceri Civile” din Budapesta, care este o inițiativă premiată ce promovează parteneriatele între întreprinderi locale și ONG-uri. De asemenea, delegații din Xátiva, Spania, au evidențiat structura lor municipală bine organizată pentru sprijinirea rezidenților și ONG-urilor în exprimarea opiniilor.

Reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România a subliniat sprijinul legal acordat de municipalități pentru ONG-uri, similar cu programul din Ungaria.

Partenerii din  Slovenia, a menționat modalitățile de consolidare a participării civice, inclusiv bugetarea participativă și parteneriatele strategice cu sectorul privat în planificarea urbană durabilă.

Reprezentanții Municipiului Kallithea din Grecia a prezentat un sistem dezvoltat și durabil de consultare a cetățenilor și a ONG-urilor în procesul de planificare strategică.

Astfel, atelierul a reprezentat o platformă de schimb de bune practici și idei pentru consolidarea participării și implicării civice în municipiile europene.