TOATE MESAJELE E-MAIL TRIMISE DIN ȘI CĂTRE ORGANIZAȚIA NOASTRĂ SUNT SUBIECTE ALE URMĂTORILOR TERMENI ȘI CONDIȚII.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA (denumită aici „organizație”) își bazează relaționarea cu partenerii pe o comunicare promptă și facilă. Datorită acestui fapt oferim mai multe modalități de comunicare ce includ e-mail, fax, telefon, mesagerie online, mesaje video și voce etc. Pentru a demonstra dedicația noastră pentru o comunicare promptă și facilă, am adoptat următorii termeni și condiții cu privire la comunicarea prin e-mail, valori ce sunt incorporate ca referință în toate mesajele trimise de către persoanele din organizația noastră (angajații organizației). Comunicațiile noastre cu dumneavoastră via e-mail sunt condiționate de acceptarea de către dumneavoastră a termenilor următori.

E-mailul in General
E-mailul este o modalitate eficientă de a comunica un mesaj. Totuși, din cauza naturii sale concisă si informală, e-mailul poate să nu reprezinte cu acuratețe caracterul complet și final al unei probleme sau documentele oficiale. În majoritatea cazurilor, comunicarea unui anumit aspect este făcută pe mai multe canale, precum e-mail, înmânare directă, telefon, fax etc., posibil mai multe în același timp, precum în cazul în care un e-mail este răspunsul la un mesaj voicemail, un fax urmează unei întâlniri, un mesaj voicemail urmează unui e-mail etc. E-mailul în sine, poate să nu reflecte întreaga comunicare sau să nu reprezinte un document oficial al organizației. Toate aspectele oficiale trebuie confirmate, ulterior, în scris. De asemenea, simpla primire a unui e-mail de către organizație poate să nu reprezinte punerea în tema a organizației, la timp sau altfel, cu privire la aspectele conținute în acel e-mail.

Informația confidențială
E-mailurile trimise de către membrii echipei noastre (și toate fișierele anexate la acestea) sunt și trebuie revizuite și/sau prezentate numai persoanei sau entității căreia îi sunt adresate sau destinate. Dacă primiți din greșeală, un e-mail sau acesta v-a fost înaintat din greșeală, informația conținută în respectivul mesaj trebuie să rămână întotdeauna confidențială, iar primirea unui astfel de mesaj nu vă dă dreptul de a folosi sau difuza informația confidențială. Vă rugăm să anunțați imediat expeditorul telefonic sau prin e-mail și să ștergeți sau să distrugeți mesajul original și orice copie a acestuia. Orice utilizare, dezvăluire, reproducere sau distribuie neautorizată este strict interzisă. E-mailurile marcate ca și „Confidențial” conțin informații confidențiale și/sau personale (precum date de acces, parole, documente etc.) ce vă sunt furnizate cu condiția de a le trata și de a le păstra în strictă confidențialitate și conform legilor în vigoare, și de a vă asigura că nu sunt distribuite sau folosite de către alte persoane, cu excepția scopului limitat și confidențial cu care v-au fost trimise. Acest tip de informații sunt trimise în fișiere attach protejate cu parolă, aceasta fiind comunicata separat. Acceptând și revizuind informațiile confidențiale puse la dispoziție de către organizație, sunteți de acord și exonerați organizația de orice răspunderi sau cheltuieli pe care organizația le-ar putea suporta în cazul utilizării sau difuzării neautorizate a informației confidențiale, datorată acțiunilor sau omisiunilor dumneavoastră.

Informația privată
Mesajele trimise între clienți, utilizatori ai website-ului, și organizație, prin email sau prin formularul de contact, pot conține informații private supuse regulilor de confidențialitate în relația cu clienții și/sau confidențialității activității organizației. Caracterul privilegiat al unei astfel de informații nu va fi ignorant în cazul în care primiți un e-mail din greșeala sau v-a fost înaintat un astfel de mesaj din greșeală. În cazul în care nu sunteți destinatarul dorit al unui astfel de mesaj, vă rugăm să anunțați expeditorul imediat, telefonic sau prin e-mail și să distrugeți mesajul original și toate copiile. Orice utilizare, dezvăluire, reproducere sau distribuire neautorizată a unei informații confidențiale sau privilegiate este strict interzisă.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA își ia toate măsurile rezonabile de a limita orice breșă de securitate ce ar putea afecta comunicarea informațiilor private prin e-mail sau prin formularul de contact din prezentul website.

Instrucțiuni urgente și chestiuni oficiale; Filtre
Nu folosiți e-mailul pentru a comunica instrucțiuni urgente sau chestiuni oficiale ale organizației; este posibil ca acestea să nu ajungă la destinatar în timp util. Toate e-mailurile sunt trimise prin Internet și procesate prin diverse filtre antivirus și antispam care, bazate pe anumite setări, pot întârzia sau respinge livrarea unui mesaj. Chestiunile urgente trebuie comunicate personal celui interesat, prin telefon și confirmate în scris prin e-mail. Organizația își rezervă dreptul de a bloca orice sursă via Internet (domeniu, adresa de email etc.), considerată necorespunzătoare sau compromițătoare.

Scop de afaceri
Adresele de e-mail ale organizației noastre vor fi folosite numai în scopul derulării activității profesionale. Distribuitorii, furnizorii, clienții și alte persoane care primesc mesaje de la membrii echipei noastre nu pot folosi adresele de e-mail ale membrilor echipei noastre sau detaliile de contact (sau ale oricărei alte persoane care apare în e-mailul primit din cadrul organizației) în niciun alt scop decât pentru a purta corespondența cu organizația noastră în scopuri profesionale. Primirea unui e-mail nu reprezintă acordul nostru sau al vreunui membru al echipei noastre pentru ca dumneavoastră sa folosiți adresa de e-mail a membrilor echipei noastre sau detaliile sale de contact pentru marketing sau pentru a transmite aceste informații către terțe părți, un astfel de lucru fiind strict interzis.

Monitorizarea comunicațiilor
Toate e-mailurile trimise către sau de către unul dintre membrii echipei noastre pot fi retransmise, monitorizate și/sau revizuite de către persoane din organizația noastră, altele decât expeditorul/destinatarul ales cu sau fără a notifica expeditorul/destinatarul ales.

Transmisii nesecurizate
Trebuie sa țineți cont de faptul e-mailurile normale sunt trimise, de regulă, via internet care este o rețea deschisă. Deși serverele și website-urile noastre folosesc tehnologii actualizate pentru securizarea datelor și transmisiilor între dumneavoastră și organizația noastră, e-mailul în general folosește internetul, care este un sistem deschis, astfel încât nu putem oferi o asigurare absolută că toate transmisiile e-mail (trimise sau primite) sunt securizate, fără erori, nu sunt corupte, incomplete sau nevirusate și/sau că nu vor fi pierdute, livrate greșit, distruse, întârziate sau interceptate/decriptate de către alte persoane. De aceea, organizația vă sfătuiește să nu transmiteți prin e-mail informații sensibile sau personale și se exonerează de orice răspundere cu privire la e-mailuri (și conținutul acestora) dacă acestea sunt corupte, pierdute, distruse, întârziate, incomplete, livrate greșit, interceptate, decriptate sau însușite pe nedrept de către alte persoane.

Viruși, Erori
Virușii informatici pot fi transmiși prin e-mail prin conținutul e-mailurilor, anexe la e-mail și link-uri incluse în conținutul mesajelor. Cu toate că facem eforturi ca e-mailurile noastre să fie nevirusate sau fără alte defecte care vă pot afecta computerele în care sunt primite și deschise, este răspunderea destinatarului să se asigure că e-mailul primit nu este virusat. Organizația nu răspunde de nicio pierdere sau daună legată în vreun fel de primirea, utilizarea, depozitarea sau transmiterea e-mailurilor noastre. În cazul în care organizația noastră retransmite un e-mail sau răspunde la un e-mail al cărui conținut a fost redactat de altcineva decât organizația sau vreunul dintre membrii echipei noastre pentru care organizația nu își asumă nicio răspundere.

ORGANIZAȚIA NU ÎȘI ASUMĂ NICI O RĂSPUNDERE ȘI NU OFERĂ NICI O GARANȚIE CĂ EMAILURILE TRIMISE NU SUNT VIRUSATE ȘI/SAU FĂRĂ ERORI.

Utilizarea e-mailului pentru a transmite cu intenție viruși, scripturi sau cod executabil ce poate compromite securitatea computerului, sau de a obstrucționa în vreun fel transmiterea de e-mailuri, telecomunicațiile, rețelele de computere ale organizației este interzisă și încalcă legea; cei care încalcă aceasta prevedere vor fi raportați organelor competente.

Conținut interzis
Tuturor membrilor echipei noastre le este interzisă utilizarea e-mailului pentru a transmite orice fel de declarații/materiale de intimidare, defăimătoare, discriminatoare, hărțuitoare, ofensive sau amenințătoare sau declarații/materiale care încalcă copyright-uri sau drepturi legale ale altor persoane. Astfel de comunicații sunt împotriva politicii organizației și nu fac parte din îndatoririle membrilor echipei noastre. Organizația nu își asumă nicio răspundere legată de astfel de comunicări, iar membrul echipei care se face răspunzător de încălcarea acestor politici va răspunde personal pentru orice daune provocate. Vă rugăm să raportați orice încălcare a acestor politici la (+4) 031 4254520 sau [email protected]. Folosirea e-mailului organizației în scopul trimiteri de mesaje de intimidare, defăimătoare, discriminatoare, hărțuitoare, ofensive sau amenințătoare către membrii echipei noastre este strict interzisă și ilegală; cei care încalcă această prevedere vor fi aduși în fața legii. Utilizarea e-mailului organizației cu scopul de a instiga membrii echipei noastre la încălcarea termenilor contractelor lor de muncă sau de a obstrucționa statutul lor de angajați ai organizației noastre este strict interzisă.

Drepturi; Declarații atribuibile organizației
Organizația își rezervă toate drepturile legate de conținutul propriilor e-mailuri și de prezenta politică cu privire la e-mailuri. Nici o parte a e-mailurilor organizației (sau a prezentei politici) nu poate fi reprodusă sau distribuită în niciun alt fel decât la această adresă de Internet, fără permisiunea scrisă a organizației. Singurele declarații care pot fi publicate sunt cele declarate explicit ca fiind publice și sunt emise de către un oficial al organizației (de ex. Președinte, Director de Birou, s.a.).

Declarație falsă din neglijență
Organizația nu recunoaște nicio răspundere, inclusiv cea bazată pe neglijență sau pe declarații false din neglijență, pentru acuratețea, deplinătatea sau autenticitatea datelor sau a informațiilor conținute sau furnizate prin e-mail, organizația nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la astfel de date sau informații.

Legea aplicabilă
La primirea și deschiderea e-mail-ului, sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în prezenta informare se vor aplica și sunt incluse prin referire la e-mailul organizației, și orice dispută legată de prezentul e-mail va fi guvernată și interpretată conform legislației române, fără a da efect vreunui principiu care contravine legii. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție care rezultă din sau legată de termenii și condițiile de față, poate fi supusă numai atenției tribunalelor din București, orașul unde se află sediul central al organizației.

Reclamații
Orice reclamație trebuie adresată echipei noastre la tel. (+4) 031 4254520, fax (+4) 031 4254521 sau pe email la [email protected].

Termeni adiționali
Produsele și serviciile furnizate de organizație sunt sau pot fi obiectul unor termeni, condiții și acte adiționale, diferite sau în completarea celor stipulate în prezenta informare.

Mesaje promoționale, Dezabonare
Unele e-mailuri trimise pot conține reclamă sau oferte conform legii romane, caz în care scopul sau principal îl constituie promovarea unui produs comercial sau a unui serviciu. În cazul în care nu doriți să primiți mesaje cu caracter promoțional de la UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA , puteți accesa linkul menționat pentru dezabonare în corpul fiecărui e-mail sau contactându-ne prin poștă la adresa: Str. Polonă, Nr. 2, Sector 1, București.

Respectarea prevederilor legii
UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA respectă cerințele legii cu privire la comunicarea prin email și obținerea licențelor și se conformează tuturor regulamentelor guvernamentale și legilor în vigoare din România referitoare la derularea activității profesionale.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA își rezervă dreptul de a modifica oricând și fără un anunț prealabil, oricare dintre termenii și condițiile acestui website. Modificările intră în vigoare din momentul afișării lor pe website-ul [email protected], la secțiunile respective. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic.

Pagină modificată ultima dată la 21 februarie 2024.