Inițiativa urbană europeană (EUI) este o inițiativă a Uniunii Europene (UE) finanțată în cadrul politicii de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027 şi gestionată de către DG Regio, prin mandat indirect acordat regiunii franceze Haute-de-France. Scopul său este de a sprijini zonele urbane de toate dimensiunile prin acțiuni inovatoare, consolidarea capacităților și a cunoștințelor, precum și prin dezvoltarea de politici și comunicare privind dezvoltarea urbană sustenabilă.

În acest context, EUI a lansat Sondajul prospectiv ca o activitate cheie de consolidare a cunoștințelor, care se va desfășura o dată la doi ani, prima ediție fiind cea din 2024.

Obiectivul sondajului este de a consulta orașele și toate părțile interesate relevante – autorităţi locale, judeţene, regionale şi naţionale, comunităţi de cercetare şi inovare implicate în dezvoltarea urbană, asociaţii şi reţele de autorităţi locale, societatea civilă – pentru a identifica principalele tendințe, provocări, lacune în materie de cunoștințe și nevoi de sprijin în domeniul dezvoltării urbane durabile în Uniunea Europeană.

Data limită pentru completarea sondajului: 12 iulie a.c.

Chestionarul este disponibil momentan doar în engleză, dar va fi, în scurt timp, tradus în toate limbile UE.