Context:

În Strategia UE privind drepturile copilului, Comisia s-a angajat să „prezinte o inițiativă menită să sprijine dezvoltarea și consolidarea sistemelor integrate de protecție a copilului, care va încuraja toate autoritățile și serviciile relevante să colaboreze mai bine în cadrul unui sistem care plasează copilul în centrul preocupărilor.” Pentru a-și îndeplini acest angajament, Comisia intenționează să prezinte o Recomandare a Comisiei privind sistemele integrate de protecție a copilului. Această recomandare a Comisiei va fi un element esențial al luptei împotriva violenței îndreptate asupra copiilor și al protecției copiilor în întreaga UE.

Un sistem integrat de protecție a copilului plasează copilul în centrul sistemului. Astfel se garantează că toți actorii esențiali și serviciile publice – inclusiv cei implicați în educație, sănătate, asistență socială, bunăstare și justiție – colaborează pentru a preveni abuzurile, exploatarea, neglijarea și alte forme de violență împotriva copiilor și pentru a proteja și a asista copiii aflați în aceste situații.

Obiectivul activităților de consultare este de a identifica în mod concret nevoile specifice legate de protecția copilului și modul în care acestea sunt abordate la nivel național, pentru a permite Comisiei să prezinte o inițiativă solidă și concretă. Scopul este, de asemenea, de a înțelege modul în care UE poate consolida sistemele de protecție a copilului și poate sprijini o abordare mai integrată.

Perioada consultării: 14 iulie 2023 – 20 octombrie 2023.

Comisia va publica toate contribuțiile la prezenta consultare publică. Puteți alege ca datele dumneavoastră să fie publicate sau să rămână anonime la momentul publicării contribuției personale.

Consultarea se adresează unei game largi de părți interesate din sectorul public și privat, printre care:

  • publicul larg, prin intermediul consultării publice deschise și al cererii de contribuții;
  • copiii;
  • statele membre,
  • organizațiile internaționale;
  • organizațiile societății civile;
  • reprezentanții autorităților locale.

În Europa, 44 de milioane de copii sunt victime ale abuzurilor fizice, 55 de milioane – ale abuzurilor emoționale, 1 copil din 5 va fi victimă a unei forme de violență sexuală, iar copiii reprezintă aproape un sfert din victimele traficului de persoane în UE. Investițiile în protejarea copiilor sunt printre cele mai înțelepte. Costul economic al violenței împotriva copiilor este de până la 8 % din PIB-ul mondial. Riscul ca aceștia să cadă victime violenței a crescut și mai mult odată cu crizele recente, ceea ce arată că sistemele de protecție a copilului din UE au lacune.

Chestionarul consultării este disponibil în limba română şi poate fi completat pe pagina oficială a Comisiei Europene.

Contact direct la Comisia Europeană pentru întrebări specifice: [email protected]