Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă Europeană pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, prin mandat de gestiune acordat de către Comisia Europeană, invită toate părţile interesate de la nivel local, judeţean şi regional din statele membre la o sesiune de informare privind cererea de propuneri de proiecte deschisă la 17 mai a.c., finanţată prin instrumentul de cooperare interregională al FEDR – „Interregional Innovation Investment – I3” şi prin programul „Orizont Europa“.

Evenimentul se va desfăşura în format webinar şi va avea loc la 25 mai a.c. între orele 10:30 şi 13:30 (ora României). Întregistrările pentru participare (urgent) pot fi efectuate pe pagina oficială, aici. Cei care nu au posibilitatea să participe la această sesiune de informare vor avea posibilitatea să vizioneze înregistrarea prezentărilor pe aceeaşi pagina de web.

Context:

În conformitate cu Noua agendă europeană pentru inovare, această cerere de propuneri urmărește să reunească regiuni cu diferite niveluri de dezvoltare și regiuni din ce în ce mai inovatoare, care împărtășesc ambiția de a deveni zone ale inovației și de a consolida coordonarea activităților de cercetare și inovare pentru a face față priorităților UE și celor mai arzătoare provocări cu care se confruntă Uniunea (și anume, reducerea dependenței de combustibilii fosili, creșterea securității alimentare globale, stăpânirea transformării digitale, inclusiv securitatea cibernetică, îmbunătățirea asistenței medicale și realizarea circularității).

Buget disponibil: 122 de milioane EUR

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 17 octombrie 2023.

I3 sprijină o cooperare interregională mai puternică în materie de investiții și creează conexiuni sustenabile prin conectarea ecosistemelor regionale în domenii de specializare inteligentă partajate, vitale pentru a accelera adoptarea de către piață a rezultatelor cercetării și pentru a stimula inovarea.

Cererea se va concentra pe următoarele direcţii de acţiune:

  • sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte de inovare interregionale în domenii de specializare inteligentă partajată sau complementară, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate,
  • sprijin financiar și consultativ pentru dezvoltarea lanțurilor valorice în regiunile mai puțin dezvoltate,
  • implementarea planurilor de acțiune cofinanțate pentru văile inovației regionale conectate.

Aplicațiile în cadrul prezentei cereri de propuneri trebuie să abordeze una dintre următoarele priorități tematice: tranziția digitală, tranziția verde, producţia inteligentă.

Contact pentru informaţii suplimentare: [email protected]